0xPlasma Labs nhận được phê duyệt ban đầu để triển khai Uniswap v3 trên BNB Chain


0xPlasma Labs đã nhận được phê duyệt quản trị ban đầu để triển khai giao thức Uniswap V3 trên blockchain PoS BNB Chain.

0xPlasma Labs đã đưa ra một đề xuất vào ngày 12 tháng 12 năm 2022, tìm kiếm sự chấp thuận để triển khai Uniswap v3 trên BNB Chain.

Theo đề xuất, Uniswap có thể hưởng lợi từ thêm 1 tỷ đô la TVL và 1-2 triệu người dùng mới từ BNB Chain.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cộng đồng quản trị Uniswap đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất.

Hơn 80% người tham gia đã cam kết khoảng 20 triệu UNI để hỗ trợ triển khai, trong khi khoảng 19,72% đã bỏ phiếu chống lại nó, theo kết quả bỏ phiếu.

Một phần kết quả bỏ phiếu triển khai Uniswap trên BNB Chain. Nguồn: snapshot.org

Trong tương lai, 0xPlasma Labs sẽ gửi đề xuất để phê duyệt quản trị cuối cùng trước khi giao thức Uniswap v3 có thể được triển khai trên BNB Chain.

Tham gia Telegram của Tư Vấn Tiền Ảo: https://tuvantienao.com

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM