ALICE không thể bắt đầu phong trào đi lên bất chấp việc hình thành mô hình tăng giá

My Neighbor Alice (ALICE) đang cố gắng tìm hỗ trợ sau khi phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ tăng dần ngắn hạn.

ALICE giảm 81% từ ATH

ALICE đã giảm kể từ khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là $ 28,66 vào ngày 25 tháng 11. Xu hướng giảm đã dẫn đến mức thấp là $ 5,38 vào ngày 13 tháng 3. Đo lường từ mức cao, con số này tương ứng với mức giảm là 81%.

Mặc dù ALICE đã tăng lên kể từ đó, nhưng nó vẫn chưa đạt đến mức kháng cự quan trọng nào. Mức kháng cự đầu tiên như vậy là $ 14,35. Đây là mức kháng cự Fib thoái lui 0,382 và vùng kháng cự ngang.

alice-tang-gia

Biểu đồ ALICE/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Mô hình hai đáy

Xem xét chuyển động hàng ngày kỹ hơn thì thấy rằng ALICE đã tạo ra mô hình hai đáy, được coi là mô hình tăng giá. Hai đáy được hình thành từ tháng 1 đến ngày 24 tháng 3.

Bên cạnh việc là một mô hình tăng giá, đáy đôi còn được kết hợp với sự phân kỳ tăng trong cả RSI và MACD (đường màu xanh lá cây). Sự phân kỳ như vậy thường báo trước sự đảo ngược xu hướng sang tăng.

Trong khi sự đảo chiều đã xảy ra kể từ mô hình hai đáy được tạo, giá vẫn chưa đạt đến mức cao nhất giữa hai đáy (biểu tượng màu đỏ).

Sau sự hình thành như vậy, một sự đảo chiều rõ rệt hơn sẽ xảy ra khi giá bứt phá lên trên mức cao nhất giữa hai đáy, điều này sẽ đưa ALICE lên ít nhất là mức cao được nói ở trên.

alice-tang-gia

Biểu đồ ALICE/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ hai giờ cho thấy ALICE đã phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ tăng dần, được hình thành kể từ ngày 14 tháng 3.

Vùng hỗ trợ gần nhất là $ 6,70. Đây là mức hỗ trợ Fib thoái lui 0,618 và dự kiến ​​sẽ ngăn chặn đà giảm đang diễn ra.

alice-tang-gia

Biểu đồ ALICE/USDT khung 2 giờ | Nguồn: TradingView

Đếm sóng

Trader @Jacobemmerton đã tweet biểu đồ của ALICE, nói rằng giá đã bắt đầu xu hướng tăng mới và có thể đạt tới $ 40.

alice-tang-gia

Nguồn: Twitter

Tuy nhiên, có một số khả năng về số lượng sóng trong tương lai.

Sự chuyển động từ mức cao nhất mọi thời đại xuống mức thấp nhất vào ngày 24 tháng 1 tương tự như sự chuyển động của một xung lực giảm năm sóng.

Sau đó, mức thấp nhất ngày 14 tháng 3 phá vỡ mức thấp nhất ngày 24 tháng 1 nói trên (đường màu đỏ), làm mất hiệu lực khả năng ALICE bắt đầu đảo chiều tăng giá vào ngày 24 tháng 1.

Do đó, có thể toàn bộ xu hướng tăng đang diễn ra là điều chỉnh và giá dự kiến sẽ tạo ra các đáy thấp hơn.

Biểu đồ ALICE/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Bạn có thể xem giá ALICE ở đây.

Tham gia Telegram của HoiQuanNet để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://hoiquannet.com

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

SN_Nour

Theo Beincrypto

Theo dõi trang Twitter | Theo dõi kênh Telegram | Theo dõi trang Facebook