FTM có nguy cơ sẽ lao dốc 35%

Giá FTM có nguy cơ giảm trở lại vào tháng 2 do sự khác biệt ngày càng rõ giữa giá và động lực trong những tuần gần đây. Giá FTM tăng 230% sau

Nhà đầu tư NEAR nên thận trọng vì…

NEAR tăng hơn gấp đôi giá trị sau đợt phục hồi vào tháng 1. Nó đã tăng từ 1,247 lên 2,721 đô la nhưng sau đó dao động không ổn định. Vào thời điểm