BIDV dời ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của BIDV được lùi gần 2 tuần, từ ngày 27/2 sang ngày 12/3.

BIDV dời ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 - Ảnh 1.

Một điểm giao dịch BIDV. (Ảnh: Banktop).

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – Mã: BID) vừa quyết định thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Theo đó, thời gian tổ chức được lùi gần 2 tuần, từ ngày 27/2 sang ngày 12/3. Địa điểm tổ chức vẫn được giữ nguyên, tại Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV (Hà Nội).

Theo kế hoạch, nội dung cuộc họp sẽ biểu quyết thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và và định hướng hoạt động năm 2021.

Đồng thời, Đại hội cũng dự kiến thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020, phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020 của ngân hàng.

Về kết quả kinh doanh BIDV, lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2020 đạt 9.214 tỷ đồng, giảm 14,1%. Lợi nhuận sau thuế đạt 7.363 tỷ đồng, giảm 13,9%.

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản của ngân hạng ở mức 1,517 triệu tỷ đồng, tăng 1,8%. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 8,7%, đạt hơn 1,214 triệu tỷ. Tiền gửi khách hàng tăng 10,1%, lên mức 1,227 triệu tỷ.

Tại thời điểm cuối năm 2020, tổng số dư nợ xấu nội bảng ở mức gần 21.342 tỷ đồng, tăng thêm gần 1.850 tỷ. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn là hơn 16.525 tỷ đồng, tăng 5.170 tỷ so với cuối năm 2019 và tăng hơn 2.200 tỷ đồng so với thời điểm 30/9/2020.

Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay của BIDV vào cuối quý IV/2020 ở mức 1,76%, xấp xỉ đầu năm.

Năm 2021, BIDV đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng khoảng 9%, dư nợ tín dụng tăng 12%, huy động vốn tăng 12% – 14,8% và tỷ lệ nợ xấu đảm bảo dưới 1,6%.

• VietnamBiz

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM