Tư Vấn Tiền Ảo
Chuyên trang tổng hợp tin tức và tư vấn tiền ảo
Đang xem loại

Bitcoin

Khi BTC đạt 1 đô la

Đó là một cột mốc mà những người trung thành với Bitcoin đã dự đoán từ lâu. Tuy nhiên, sự ăn mừng thực sự là dành cho ngày BTC đạt mức giá ngang với đồng đô la Mỹ. Ngày 9 tháng 2 năm 2011 đã đi vào…