Tư Vấn Tiền Ảo
Chuyên trang tổng hợp tin tức và tư vấn tiền ảo

 
• Bitcoin Halving là gì ? Nó có ý nghĩa gì với giá Bitcoin ?
• Xem thêm về Bitcoin

Total Bitcoins in circulation: 17,864,400
Total Bitcoins to ever be produced: 21,000,000
Percentage of total Bitcoins mined: 85.07%
Total Bitcoins left to mine: 3,135,600
Total Bitcoins left to mine until next blockhalf: 510,600
Bitcoin price (USD): $11,896.00
Market capitalization (USD): $212,514,902,400.00
Bitcoins generated per day: 1,800
Bitcoin inflation rate per annum: 3.75%
Bitcoin inflation rate per annum at next block halving event: 1.80%
Bitcoin inflation per day (USD): $21,412,800
Bitcoin inflation until next blockhalf event based on current price (USD): $6,074,097,600
Total blocks: 589,152
Blocks until mining reward is halved: 40,848
Total number of block reward halvings: 2
Approximate block generation time: 10.00 minutes
Approximate blocks generated per day: 144
Difficulty: 9,985,348,008,060
Hash rate: 68.30 Exahashes/s

 Litecoin Block Reward Halving Countdown

BÁN WEBSITE + TIÊN MIỀN, LIÊN HỆ ZALO 0362271990

X