Tư Vấn Tiền Ảo
Chuyên trang tổng hợp tin tức và tư vấn tiền ảo

Tin tốt, tin xấu và tương lai

Vào tháng 6/2019, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), một cơ quan liên chính phủ được thành lập để giải quyết và hạn chế nạn rửa tiền quốc tế, tài trợ khủng bố và các mối đe dọa tài…