Tư Vấn Tiền Ảo
Chuyên trang tổng hợp tin tức và tư vấn tiền ảo
Đang xem loại

CBDC

Chúng tôi sẽ trưng cầu dân ý về CBDC

Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ sớm công bố báo cáo về việc phát hành một loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC). Nhưng họ sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định…