Đang xem loại

Phân tích kỹ thuật

ETC điều chỉnh sau khi tăng mạnh

Tư Vấn Tiền Ảo sẽ xem xét năm tiền điện tử giảm nhiều nhất vào tuần trước, cụ thể hơn là từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8. Các loại tiền điện

Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 5 tháng 8

Bitcoin (BTC) đã lấy lại mức hỗ trợ nhỏ ở $ 22.700 và có thể sớm thực hiện một nỗ lực khác để bứt phá lên trên mô hình dài hạn. Kênh song song

Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 4 tháng 8

Bitcoin (BTC) đã không thể bắt đầu bất kỳ loại chuyển động tăng nào sau khi bứt phá lên trên mô hình cái nêm giảm dần ngắn hạn. Triển vọng hàng