Đang xem loại

Phân tích kỹ thuật

XRP phá vỡ hỗ trợ quan trọng

HoiQuanNet sẽ xem xét chuyển động giá của bảy tiền điện tử nổi bật, bao gồm cả XRP (XRP), đã phá vỡ xuống dưới mức hỗ trợ ngang dài hạn. BTC