Đang xem loại

Tin tức

Bỏ phiếu fork Terra rơi vào hỗn loạn

Để đối phó với việc UST mất chốt, hàng nghìn tỷ LUNA đã được đúc do bản chất của thuật toán Terra LUNA, được sử dụng để duy trì chốt của UST. LUNA