Đang xem loại

Tin tức

Doanh số NFT tăng 39,35% trong tuần này

Doanh số NFT trong tuần này đã tăng 39,35% so với tuần trước, lên tới 202,22 triệu đô la. Số lượng người mua NFT cũng tăng 37,45%, đạt tổng số