Đang xem loại

Tin tức

USDC đã sẵn sàng vượt qua USDT chưa?

USDT chắc chắn đang cảm thấy bị đe dọa khi USDC theo sát nó về vốn hóa thị trường và các nhà đầu tư đánh giá lại khả năng đổ tiền vào stablecoin