Đang xem loại

Tin tức

Manulife Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Ông Sang Lee chính thức được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc của Manulife Việt Nam, ông từng đảm nhiệm chức Tổng Giám Đốc Manulife Malaysia và có nhiều kinh nghiẹp trong…