Đây là hỗ trợ quan trọng tiếp theo khi Bitcoin mất $ 40k

Phân tích kỹ thuật

Khung thời gian hàng ngày

Bitcoin đã giảm mạnh kể từ khi bị đường SMA 200 ngày từ chối. Trong lịch sử, đường này đã hoạt động như một ngưỡng kháng cự mạnh ở các thị trường gấu trước đó và việc giá không vượt qua nó có thể được coi là một dấu hiệu xấu.

Giá cũng đã phá vỡ xuống dưới đường trung bình động 50 ngày và 100 ngày và hiện đang kiểm tra lại chúng từ bên dưới. Các đường này đã tạo ra một bullish cross vào tuần trước, nhưng đà giảm mạnh đã khiến giá giảm xuống dưới cả hai đường, đe dọa thiết lập tăng giá này.

Nếu giá không thể vượt lên trên chúng, thì việc kiểm tra lại vùng $ 36K trong ngắn hạn có nhiều khả năng sẽ xảy ra. Mặt khác, nếu giá có thể vượt lên trên, thì vùng cung $ 47K và đường trung bình động 200 ngày vẫn là ngưỡng kháng cự mạnh.

Phân tích kỹ thuật Khung thời gian hàng ngày Bitcoin đã giảm mạnh trong tuần qua sau khi bị đường SMA 200 ngày từ chối. Trong lịch sử, đường này đã hoạt động như một ngưỡng kháng cự mạnh ở các thị trường gấu trước đó và việc giá không vượt qua nó có thể được coi là một dấu hiệu xấu. Giá cũng đã phá vỡ xuống dưới đường trung bình động 50 ngày và 100 ngày và hiện đang kiểm tra lại chúng từ bên dưới. Các đường này đã tạo ra một bullish cross vào tuần trước, nhưng đà giảm mạnh đã khiến giá giảm xuống dưới cả hai đường này, đe dọa thiết tăng giá này. Nếu giá không thể vượt lên trên chúng, thì việc kiểm tra lại vùng $ 36K trong ngắn hạn sẽ có nhiều khả năng xảy ra hơn. Mặt khác, nếu giá có thể vượt lên trên, thì vùng cung $ 47K và đường trung bình động 200 ngày vẫn là ngưỡng kháng cự mạnh. Khung thời gian 4 giờ Trong khung thời gian 4 giờ, rõ ràng là giá đã không thể giữ trên mức hỗ trợ ngắn hạn ($ 42K) và hiện đang thực hiện một đợt pullback và có khả năng tiếp tục giảm. Mô hình cờ giảm đã hoạt động tốt cho đến nay khi sự đảo chiều giảm giá xảy tại đường xu hướng trên của nó. Chỉ báo RSI cũng đang hiển thị các giá trị dưới 50, điều này cho thấy phe gấu đang kiểm soát ở thời điểm hiện tại. Vùng $ 36K và ranh giới dưới của mô hình cờ giảm vẫn là ngưỡng hỗ trợ chính. Nếu giá phá vỡ xuống dưới chúng, thì giá có thể kiểm tra lại mức thấp nhất trong năm ở $ 33K. Vùng $ 42K hiện đã chuyển thành kháng cự sau khi bị phá vỡ, phe bò cần giành lại nó để thực hiện bất kỳ động thái tăng giá nào trong ngắn hạn. Phân tích on-chain Một trong những chỉ số quan trọng nhất để đánh giá hoạt động và tình cảm của thợ đào Bitcoin là Chỉ số vị trí của thợ đào (MPI). Sau khi BTC tăng tới $ 48k, chỉ số MPI đã có mức tăng đột biến trong vài ngày qua, cho thấy rằng các thợ đào đang bán một phần tài sản nắm giữ của họ. Hành vi này cũng từng được thấy ba lần trong thị trường tăng giá vào đầu năm 2021. Áp lực bán của các thợ đào có xu hướng làm suy yếu thị trường tăng giá hoặc làm trầm trọng thêm các chuyển động giảm giá. Đây là một tín hiệu giảm giá, cho thấy rằng các thợ đào tin rằng những mức giá này phù hợp để chốt lời.

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Khung thời gian 4 giờ

Trong khung thời gian 4 giờ, rõ ràng là giá đã không thể giữ trên mức hỗ trợ ngắn hạn ($ 42K) và hiện đang thực hiện một đợt pullback và có khả năng tiếp tục giảm. Mô hình cờ giảm đã hoạt động tốt cho đến nay khi sự đảo chiều giảm giá liên tục xảy ra tại đường xu hướng trên của nó.

Chỉ báo RSI cũng đang hiển thị các giá trị dưới 50, điều này cho thấy phe gấu đang kiểm soát ở thời điểm hiện tại. Vùng $ 36K và ranh giới dưới của mô hình cờ giảm vẫn là ngưỡng hỗ trợ chính. Nếu giá phá vỡ xuống dưới chúng, thì giá có thể kiểm tra lại mức thấp nhất trong năm ở $ 33K. Vùng $ 42K hiện đã chuyển thành kháng cự sau khi bị phá vỡ, phe bò cần giành lại nó để thực hiện bất kỳ động thái tăng giá nào trong ngắn hạn.

Phân tích kỹ thuật Khung thời gian hàng ngày Bitcoin đã giảm mạnh trong tuần qua sau khi bị đường SMA 200 ngày từ chối. Trong lịch sử, đường này đã hoạt động như một ngưỡng kháng cự mạnh ở các thị trường gấu trước đó và việc giá không vượt qua nó có thể được coi là một dấu hiệu xấu. Giá cũng đã phá vỡ xuống dưới đường trung bình động 50 ngày và 100 ngày và hiện đang kiểm tra lại chúng từ bên dưới. Các đường này đã tạo ra một bullish cross vào tuần trước, nhưng đà giảm mạnh đã khiến giá giảm xuống dưới cả hai đường này, đe dọa thiết tăng giá này. Nếu giá không thể vượt lên trên chúng, thì việc kiểm tra lại vùng $ 36K trong ngắn hạn sẽ có nhiều khả năng xảy ra hơn. Mặt khác, nếu giá có thể vượt lên trên, thì vùng cung $ 47K và đường trung bình động 200 ngày vẫn là ngưỡng kháng cự mạnh. Khung thời gian 4 giờ Trong khung thời gian 4 giờ, rõ ràng là giá đã không thể giữ trên mức hỗ trợ ngắn hạn ($ 42K) và hiện đang thực hiện một đợt pullback và có khả năng tiếp tục giảm. Mô hình cờ giảm đã hoạt động tốt cho đến nay khi sự đảo chiều giảm giá xảy tại đường xu hướng trên của nó. Chỉ báo RSI cũng đang hiển thị các giá trị dưới 50, điều này cho thấy phe gấu đang kiểm soát ở thời điểm hiện tại. Vùng $ 36K và ranh giới dưới của mô hình cờ giảm vẫn là ngưỡng hỗ trợ chính. Nếu giá phá vỡ xuống dưới chúng, thì giá có thể kiểm tra lại mức thấp nhất trong năm ở $ 33K. Vùng $ 42K hiện đã chuyển thành kháng cự sau khi bị phá vỡ, phe bò cần giành lại nó để thực hiện bất kỳ động thái tăng giá nào trong ngắn hạn. Phân tích on-chain Một trong những chỉ số quan trọng nhất để đánh giá hoạt động và tình cảm của thợ đào Bitcoin là Chỉ số vị trí của thợ đào (MPI). Sau khi BTC tăng tới $ 48k, chỉ số MPI đã có mức tăng đột biến trong vài ngày qua, cho thấy rằng các thợ đào đang bán một phần tài sản nắm giữ của họ. Hành vi này cũng từng được thấy ba lần trong thị trường tăng giá vào đầu năm 2021. Áp lực bán của các thợ đào có xu hướng làm suy yếu thị trường tăng giá hoặc làm trầm trọng thêm các chuyển động giảm giá. Đây là một tín hiệu giảm giá, cho thấy rằng các thợ đào tin rằng những mức giá này phù hợp để chốt lời.

Biểu đồ BTC/USDT khung 4 giờ | Nguồn: TradingView

Phân tích on-chain

Một trong những chỉ số quan trọng nhất để đánh giá hoạt động và tình cảm của thợ đào Bitcoin là Chỉ số vị trí của thợ đào (MPI). Sau khi BTC tăng tới $ 48k, chỉ số MPI đã có mức tăng đột biến trong vài ngày qua, cho thấy rằng các thợ đào đang bán một phần tài sản nắm giữ của họ.

Hành vi này cũng từng được thấy ba lần trong thị trường tăng giá vào đầu năm 2021. Áp lực bán của các thợ đào có xu hướng làm suy yếu thị trường tăng giá hoặc làm trầm trọng thêm các chuyển động giảm giá. Đây là một tín hiệu giảm giá, cho thấy rằng các thợ đào tin rằng mức giá này phù hợp để chốt lời.

Phân tích kỹ thuật Khung thời gian hàng ngày Bitcoin đã giảm mạnh trong tuần qua sau khi bị đường SMA 200 ngày từ chối. Trong lịch sử, đường này đã hoạt động như một ngưỡng kháng cự mạnh ở các thị trường gấu trước đó và việc giá không vượt qua nó có thể được coi là một dấu hiệu xấu. Giá cũng đã phá vỡ xuống dưới đường trung bình động 50 ngày và 100 ngày và hiện đang kiểm tra lại chúng từ bên dưới. Các đường này đã tạo ra một bullish cross vào tuần trước, nhưng đà giảm mạnh đã khiến giá giảm xuống dưới cả hai đường này, đe dọa thiết tăng giá này. Nếu giá không thể vượt lên trên chúng, thì việc kiểm tra lại vùng $ 36K trong ngắn hạn sẽ có nhiều khả năng xảy ra hơn. Mặt khác, nếu giá có thể vượt lên trên, thì vùng cung $ 47K và đường trung bình động 200 ngày vẫn là ngưỡng kháng cự mạnh. Khung thời gian 4 giờ Trong khung thời gian 4 giờ, rõ ràng là giá đã không thể giữ trên mức hỗ trợ ngắn hạn ($ 42K) và hiện đang thực hiện một đợt pullback và có khả năng tiếp tục giảm. Mô hình cờ giảm đã hoạt động tốt cho đến nay khi sự đảo chiều giảm giá xảy tại đường xu hướng trên của nó. Chỉ báo RSI cũng đang hiển thị các giá trị dưới 50, điều này cho thấy phe gấu đang kiểm soát ở thời điểm hiện tại. Vùng $ 36K và ranh giới dưới của mô hình cờ giảm vẫn là ngưỡng hỗ trợ chính. Nếu giá phá vỡ xuống dưới chúng, thì giá có thể kiểm tra lại mức thấp nhất trong năm ở $ 33K. Vùng $ 42K hiện đã chuyển thành kháng cự sau khi bị phá vỡ, phe bò cần giành lại nó để thực hiện bất kỳ động thái tăng giá nào trong ngắn hạn. Phân tích on-chain Một trong những chỉ số quan trọng nhất để đánh giá hoạt động và tình cảm của thợ đào Bitcoin là Chỉ số vị trí của thợ đào (MPI). Sau khi BTC tăng tới $ 48k, chỉ số MPI đã có mức tăng đột biến trong vài ngày qua, cho thấy rằng các thợ đào đang bán một phần tài sản nắm giữ của họ. Hành vi này cũng từng được thấy ba lần trong thị trường tăng giá vào đầu năm 2021. Áp lực bán của các thợ đào có xu hướng làm suy yếu thị trường tăng giá hoặc làm trầm trọng thêm các chuyển động giảm giá. Đây là một tín hiệu giảm giá, cho thấy rằng các thợ đào tin rằng những mức giá này phù hợp để chốt lời.

Nguồn: CryptoQuant

Bạn có thể xem giá BTC ở đây.

Tham gia Telegram của HoiQuanNet để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://hoiquannet.com

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

SN_Nour

Theo Cryptopotato

Theo dõi trang Twitter | Theo dõi kênh Telegram | Theo dõi trang Facebook

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM