Độ phủ thông tin tín dụng Việt Nam vượt mức trung bình của thế giới

Độ phủ thông tin tín dụng của Việt Nam tiếp tục được cải thiện, lên gần 60% vào năm 2020. Tỷ lệ này cao hơn mức trung bình của châu Á Thái Bình Đương và khu vực OECD.

Theo số liệu của Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC), độ phủ thông tin tín dụng (TTTD) Việt Nam đã tăng từ 41,8% năm 2015 lên 59,6% vào năm 2020.

Độ phủ TTTD của Việt Nam cao hơn mức trung bình của khu vực châu Á Thái Bình Dương và khu vực nước có thu nhập cao OECD.

Trong năm 2020, độ phủ TTTD tiếp tục được cải thiện so với năm 2019, tăng hơn 2,9 triệu khách hàng vay (trên 10,7 triệu hồ sơ vay mới), nâng tổng số khách hàng trong kho dữ liệu TTTD quốc gia lên trên 45,6 triệu khách hàng vay (trong đó trên 1,3 triệu khách hàng pháp nhân và gần 44,3 triệu khách hàng thể nhân), vượt trên 30% so với mục tiêu đặt ra tại Đề án phát triển giai đoạn 2015-2020.

Bên cạnh việc mở rộng độ phủ thông tin tín dụng, năm 2020, CIC cũng hỗ trợ giảm thiểu tác động của COVID-19 thông qua việc giảm giá sản phẩm, dịch vụ hai lần với tổng số tiền là khoảng 200 tỷ đồng.

Điều này góp phần hỗ trợ các ngân hàng giảm chi phí hoạt động, qua đó giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện để các doanh nghiệp và cá nhân được tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ các tổ chức tín dụng.

• VietnamBiz

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM