Tư Vấn Tiền Ảo
Chuyên trang tổng hợp tin tức và tư vấn tiền ảo

Duyệt tái cấp vốn tối đa 4.000 tỷ cho các TCTD để Vietnam Airlines vay

0

NHNN sẽ tái cấp vốn cho TCTD sau khi TCTD cho Vietnam Airlines vay ưu đãi tối đa 4.000 tỷ đồng, lãi suất tái cấp vốn 0%.

Ngày 26/3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTg đồng ý tái cấp vốn tối đa 4.000 tỷ đồng cho các tổ chức tín dụng (TCTD).

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam tái cấp vốn cho các TCTD sau khi các tổ chức tín dụng cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, Mã: HVN) vay bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ trước đó.

NHNN sẽ thực hiện tái cấp vốn bằng đồng Việt Nam, không có tài sản bảo đảm trên cơ sở đề nghị của TCTD và số tiền cho vay của các khoản cho vay của TCTD đối với Vietnam Airlines.

Lãi suất tái cấp vốn là lãi của khoản vay mà các TCTD vay từ NHNN, khác với lãi suất mà Vietnam Airlines phải trả khi đi vay các TCTD. Nói cách khác, Vietnam Airlines vẫn phải chịu lãi vay chứ không phải được vay với lãi suất 0%.

Lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm; lãi suất áp dụng đối với nợ gốc tái cấp vốn quá hạn thực hiện theo quy định tái cấp vốn của NHNN.

Thời hạn tái cấp vốn theo đề nghị của TCTD, tối đa bằng thời hạn của khoản cho vay của TCTD theo Nghị quyết và không vượt quá 364 ngày.

Khoản tái cấp vốn được tự động gia hạn hai lần tại thời điểm đến hạn đối với dư nợ gốc tái cấp vốn còn lại. Thời gian gia hạn mỗi lần bằng thời hạn tái cấp vốn. Tổng thời gian tái cấp vốn và gia hạn tái cấp vốn tối đa không quá ba năm.

NHNN giải ngân tái cấp vốn theo đề nghị của TCTD và đảm bảo số dư gốc khoản tái cấp vốn sau khi giải ngân không vượt quá dư nợ gốc khoản cho vay của TCTD.

Trong thời gian TCTD vay tái cấp vốn, trường hợp dư nợ gốc khoản tái cấp vốn vượt quá dư nợ gốc khoản cho vay của TCTD theo Nghị quyết, tổ chức tín dụng có trách nhiệm chủ động hoàn trả lại NHNN nước số tiền vượt này theo quy định tái cấp vốn của NHNN. 

NHNN sẽ dừng giải ngân tái cấp vốn khi giải ngân hết 4.000 tỷ đồng nhưng không quá ngày 31/12/2021.

Tổ chức tín dụng cho Vietnam Airlines vay có trách nhiệm xem xét và quyết định việc cho Vietnam Airlines vay theo Nghị quyết và quy định của pháp luật. 

Đồng thời, TCTD cho vay phải theo dõi riêng khoản vay của Vietnam Airlines theo Nghị quyết; thỏa thuận với Vietnam Airlines về lãi suất, số tiền, thời hạn vay, hình thức bảo đảm tiền vay…

Những thỏa thuận này phải phù hợp với khả năng tài chính của tổ chức tín dụng, tài sản bảo đảm của Vietnam Airlines và tình hình tài chính của Vietnam Airlines đang bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh COVID-19; chịu trách nhiệm về quyết định cho vay đối với Vietnam Airlines.

TCTD có trách nhiệm trả nợ tái cấp vốn cho NHNN đầy đủ, đúng hạn và thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định tái cấp vốn của NHNN.

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ và phương án sử dụng vốn của Vietnam Airlines để vay vốn tại các TCTD đã được Ủy ban Quản lý vốn có ý kiến đồng ý, Vietnam Airlines xác định khoản vay của Vietnam Airlines và thông báo để TCTD cho vay biết sau khi xác định; đảm bảo tổng số tiền vay của các khoản vay của Vietnam Airlines theo Nghị quyết tối đa 4.000 tỷ đồng.

Trước đó vào ngày 17/11/2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 135/2020/QH14 về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Sau đó đến ngày 31/12/2020, Chính phủ cũng đã có Nghị quyết số 194/NQ-CP về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Đầu tháng 3 vừa qua, NHNN đã lấy ý kiến của công chúng đối với dự thảo thông tư về tái cấp vốn cho TCTD sau khi TCTD cho Vietnam Airlines vay ưu đãi tối đa 4.000 tỷ đồng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.