Giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

Tỷ giá USD cuối tuần

Cuối tuần (17/1) tỷ giá trung tâm được NHNN đưa ra ở mức 23.136 VND/USD, tăng 9 đồng so với phiên đầu tuần.

Khảo sát tỷ giá USD tại 6 ngân hàng thương mại trong nước tuần qua, tại chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá so với đầu tuần. Trong khi đó ở chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với đầu tuần.

Eximbank có giá mua USD cao nhất ở mức 22.970 VND/USD, giữ nguyên so với đầu tuần. Techcombank có giá bán ra USD thấp nhất là 23.158 VND/USD, giảm 2 đồng so với đầu tuần.

Tỷ giá USD chợ giữ nguyên ở chiều mua vào và giảm 20 đồng ở chiều bán ra.

 

Tỷ giá USD hôm nay

Thay đổi so với phiên đầu tuần

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

23.136

9

Biên độ giao dịch (+/-3%)

22.442

23.830

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Vietcombank

22.950

23.160

0,00

0,00

VietinBank

22.913

23.160

-6,00

6,00

BIDV

22.960

23.160

-20,00

0,00

Techcombank

22.933

23.158

-2,00

-2,00

Eximbank

22.970

23.160

0,00

10,00

Sacombank

22.969

23.181

7,00

7,00

Tỷ giá chợ đen

23.400

23.430

0,00

-20,00

Tỷ giá Euro cuối tuần

Khảo sát tỷ giá euro (EUR) tại 7 ngân hàng thương mại trong nước tuần qua, tại cả hai chiều mua bán đồng loạt giảm giá so với đầu tuần.

Trong các ngân hàng được khảo sát, Eximbank có giá mua euro cao nhất là 27.729 VND/EUR, giảm 69 đồng so với đầu tuần. Trong khi đó Sacombank có giá bán thấp nhất là 28.224 VND/EUR, giảm 211 đồng.

Tỷ giá EUR chợ đen ở chiều mua vào giảm 250 đồng, chiều bán ra giảm 200 đồng so với ghi nhận ngày thứ Hai.

Ngân hàng

Tỷ giá EUR hôm nay

Thay đổi so với phiên đầu tuần

Mua

Bán

Mua

Bán

Vietcombank

27.333

28.727

-76

-67

Vietinbank

27.631

28.736

-50

-50

BIDV

27.519

28.643

-97

-76

Techcombank

27.298

28.596

-261

-212

Eximbank

27.729

28.284

-69

-58

Sacombank

27.663

28.224

-218

-211

HSBC

27.480

28.473

-76

-79

Tỷ giá chợ đen (VND/EUR)

28.050

28.200

-250

-200

Tỷ giá yen Nhật cuối tuần

Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) đồng loạt tăng giá ở cả hai chiều mua bán tại 8 ngân hàng thương mại trong nước tuần qua.

Ngân hàng Eximbank có giá mua vào yen Nhật (JPY) cao nhất là 219,88 VND/JPY, tăng 0,74 đồng so với đầu tuần. Bán yen Nhật (JPY) thấp nhất là Eximbank ở mức 224,29 VND/JPY, tăng 0,86 đồng.

Ngân hàng

Tỷ giá JPY hôm nay

Thay đổi so với phiên đầu tuần

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

214,86

217,03

226,05

0,59

0,59

0,72

Agribank

218,63

220,01

224,77

0,63

0,63

0,66

Techcombank

218,37

218,86

227,88

0,81

0,83

0,83

Vietinbank

216,27

216,77

225,27

0,91

0,91

0,91

BIDV

215,83

217,13

225,78

0,68

0,68

0,91

NCB

218,95

220,15

225,07

0,15

0,15

0,17

Eximbank

219,88

220,54

224,29

0,74

0,74

0,86

Sacombank

219,84

221,34

226,18

0,91

0,91

0,91

Tỷ giá bảng Anh cuối tuần

Tỷ giá bảng Anh (GBP) trong phiên cuối tuần tăng giá mạnh ở cả hai chiều mua bán so với đầu tuần.

Ngân hàng Eximbank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 31.219 VND/GBP, tăng 354 đồng so với đầu tuần. Trong khi đó Sacombank có giá bán ra thấp nhất là 31.656 VND/GBP, tăng 193 đồng.

Ngân hàng

Tỷ giá GBP hôm nay

Thay đổi so với phiên đầu tuần

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

30.775,65

31.086,52

32.061,10

362,19

365,85

391,05

Agribank

31.000,00

31.288,00

31.853,00

261,00

363,00

366,00

Techcombank

30.596,00

30.869,00

31.932,00

79,00

81,00

239,00

Vietinbank

31.172,00

31.222,00

32.182,00

418,00

418,00

418,00

BIDV

30.848,00

31.034,00

31.913,00

346,00

348,00

380,00

NCB

31.096,00

31.216,00

31.933,00

153,00

153,00

155,00

Eximbank

31.219,00

31.313,00

31.844,00

354,00

355,00

374,00

Sacombank

31.142,00

31.242,00

31.656,00

184,00

184,00

193,00

Tỷ giá đô la Úc cuối tuần

Khảo sát tỷ giá đô la Úc tuần qua tại 8 ngân hàng trong nước, tại chiều mua vào có 5 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giảm giá. Trong khi đó ở chiều bán ra có 6 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá so với đầu tuần.

Hôm nay Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 17.720 VND/AUD, tăng 126 đồng so với đầu tuần. Đồng thời Eximbank có giá bán AUD thấp nhất là 17.720 VND/AUD, tăng 136 đồng.

Ngân hàng

Tỷ giá AUD hôm nay

Thay đổi so với phiên đầu tuần

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

17.488,11

17.664,76

18.218,56

126,66

127,94

139,79

Agribank

17.568,00

17.639,00

18.185,00

117,00

118,00

119,00

Techcombank

17.232,00

17.489,00

18.152,00

-61,00

-62,00

1,00

Vietinbank

17.672,00

17.802,00

18.272,00

167,00

167,00

167,00

BIDV

17.513,00

17.619,00

18.124,00

100,00

101,00

117,00

NCB

17.568,00

17.658,00

18.161,00

-62,00

-62,00

-69,00

Eximbank

17.720,00

17.773,00

18.092,00

126,00

126,00

136,00

Sacombank

17.568,00

17.668,00

18.174,00

-16,00

-16,00

-16,00

• VietnamBiz

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM