Tư Vấn Tiền Ảo
Chuyên trang tổng hợp tin tức và tư vấn tiền ảo

Phần thưởng khối Bitcoin là gì ?

Phần thưởng khối Bitcoin ( Block Reward ) là gì ? Phần thưởng khối bitcoin đề cập đến bitcoin mới được trao tặng bởi mạng blockchain cho các công cụ khai thác coin đủ điều kiện cho mỗi khối mà họ…

Tiền điện tử là gì ?

Tiền điện tử (Electronic Currency) là gì ? Tiền điện tử (Electronic Currency) là tiền tồn tại trong các hệ thống máy tính ngân hàng và có sẵn để giao dịch thông qua các hệ thống điện tử. Giá trị của…