Tư Vấn Tiền Ảo
Chuyên trang tổng hợp tin tức và tư vấn tiền ảo

Khối mồ côi là gì ?

0

Khối mồ côi trong blockchain là gì ?

Các khối mồ côi là những khối không được chấp nhận vào mạng blockchain do độ trễ về thời gian trong việc chấp nhận khối được đề cập vào blockchain so với khối đủ điều kiện khác. Các khối mồ côi là các khối hợp lệ và được xác minh, nhưng bị từ chối. Chúng cũng được gọi là các khối tách rời khi chúng tồn tại tách biệt với blockchain.

Một blockchain bao gồm một loạt các khối, hoạt động như các đơn vị lưu trữ dữ liệu để lưu trữ chi tiết của các giao dịch khác nhau xảy ra trên mạng blockchain. Trong quá trình khai thác tiêu chuẩn, các thợ mỏ cố gắng tạo ra các khối mới. Người khai thác đầu tiên thành công trong việc tìm kiếm một khối mới được hưởng phần thưởng khối và viết giao dịch đầu tiên cho cùng một khối trên khối mới mà anh ta đã tìm thấy. Là một phần của blockchain hoạt động, khối mới được tìm thấy được thêm vào dưới dạng đơn vị mới trên blockchain.

Tuy nhiên, có thể hai thợ mỏ tạo ra một khối tại cùng một thời điểm. Tình huống này xảy ra vì sự chấp nhận các khối vào blockchain bởi các nút của mạng blockchain không xảy ra tức thời. Thời gian trễ này trong việc chấp nhận một khối có thể dẫn đến một giải pháp khai thác khác cho cùng một khối chính xác. Nó dẫn đến một sự trộn lẫn tạm thời trên mạng blockchain, khi các nút cố gắng quyết định khối nào trong hai khối mới được xác định sẽ tiếp tục.

Trong tình huống như vậy, khối có tỷ lệ chứng minh công việc (POW) lớn hơn được chấp nhận vào blockchain. Khối khác, với bằng chứng công việc (POW) nhỏ hơn, bị loại bỏ khỏi việc thêm vào blockchain và được gọi là khối mồ côi. Các khối như vậy về cơ bản là các khối hợp lệ và được xác minh, nhưng do cơ chế làm việc của mạng và thời gian trễ dẫn đến sự chấp nhận bị trì hoãn, một trong các khối được tìm thấy bị từ chối hoặc mồ côi.

Một cách khác mà một khối mồ côi được tạo ra là khi một hacker có đủ sức mạnh băm cố gắng đảo ngược một vài giao dịch xảy ra trước đó trên mạng blockchain.

Các khối mồ côi được liên kết phổ biến nhất với mạng Bitcoin cryptocurrency phổ biến. Trong trường hợp, nếu có bất kỳ giao dịch hợp lệ nào tồn tại trên một khối mồ côi, chúng sẽ được thêm vào khối hợp lệ tiếp theo được chấp nhận trên blockchain.

Các bạn có thể theo dõi các khối mồ côi tại bitcoinchain.com

SN_Nour

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.