Tư Vấn Tiền Ảo
Chuyên trang tổng hợp tin tức và tư vấn tiền ảo

Kiểm toán chỉ ra loạt điểm ngoại trừ trong báo cáo tài chính của PVcomBank

0

Theo báo cáo kiểm toán năm 2020 của PVcomBank, Công ty kiểm toán AASC đã đưa ra ý kiến ngoại trừ về việc thực hiện phân loại nhóm nợ, trích lập dự phòng, thoái lãi dự thu,… và một số vấn đề liên quan đến các khoản phải thu của ngân hàng.

PVcomBank có thể bị âm lợi nhuận hàng trăm tỷ nếu thực hiện phân loại và trích lập dự phòng đủ theo quy định - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (Ảnh: PVcomBank).

Lợi nhuận của PVcomBank có thể âm nếu thực hiện phân loại và trích lập dự phòng đủ theo quy định

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện với nhiều điểm lưu ý loại trừ có khả năng ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng.

Cụ thể, AASC nêu rõ tại ngày 31/12/2020, ngân hàng chưa thực hiện phân loại nhóm nợ, trích lập dự phòng và thoái lãi dự thu đầy đủ đối với các khoản cho vay của khách hàng theo quy định hiện hành.

Theo công ty kiểm toán, ngoại trừ các khoản cho vay được giữ nguyên nhóm nợ theo Đề án tái cơ cấu và các khoản cho vay được giữ nguyên nhóm nợ, thu hồi nợ, trích lập dự phòng thoái thu lãi thep phương án cơ cấu lại của PVcomBank đến năm 2030, nếu thực hiện theo đúng quy định thì số dự phòng rủi ro cho vay cần tăng lên 821,5 tỷ đồng.

Đồng thời, khoản lãi phí phải thu và lợi nhuận chưa phân phối sẽ giảm đi lần lượt là 1.215 tỷ đồng và gần 2.037 tỷ đồng.

Do đó, nếu ngân hàng thực hiện đúng quy định thì “trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2020, tổng lợi nhuận trước thuế sẽ giảm đi 541,1 tỷ đồng”, báo cáo ghi.

Theo kiểm toán viên, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của PVcomBank sẽ tiếp tục giảm 130,2 tỷ đồng nếu ngân hàng ghi nhận đầy đủ số dự phòng rủi ro cho các tài sản có nội bảng khác theo đúng quy định.

AASC cũng chỉ ra hai điểm có thể ảnh hưởng làm tăng lợi nhuận trước thuế của PVcomBank lần lượt 64 tỷ đồng và 37,5 tỷ đồng.

Đầu tiên, PVcomBank chưa thực hiện phân loại nhóm nợ, trích lập dự phòng và thoái lãi dự thu đầy đủ đối với các khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết theo quy định. Theo tính toán của kiểm toán viên, nếu thực hiện theo đúng quy định thì các chỉ tiêu dự phòng rủi ro sẽ phải tăng lên và “các khoản lãi, phí phải thu” và “lợi nhuận chưa phân phối” giảm đi, điều đó sẽ nâng tổng lợi nhuận trước thuế lên 64 tỷ đồng.

Cùng với đó, vào năm 2017, ngân hàng thực hiện ghi nhận một số khoản thu nhập từ việc bán các khoản đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, việc hạch toán này chưa thoả mãn các điều kiện ghi nhận doanh thu theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 – Doanh thu và thu nhập khác do PVcomBank chưa thực hiện chuyển giao các rủi ro từ việc nắm giữ các cổ phần này.

Đến năm 2020, Ngân hàng đã thực hiện thu hồi một phần đầu tư dài hạn đã bán trên và thực hiện hạch toán lãi phát sinh từ giao dịch này trong năm 2017.

AASC cho biết: “Trong trường hợp Ngân hàng thực hiện đúng quy trình thì chỉ tiêu “Tổng lợi nhuận trước thuế 2020″ sẽ tăng lên 37,5 tỷ đồng”.

Chưa xác định được khả năng thu hồi khoản đầu tư hơn 700 tỷ đồng

Bên cạnh những chỉ tiêu ảnh hưởng đến lợi nhuận, đơn vị kiểm toán cũng chỉ ra một số điểm cần lưu ý khác về khả năng thu hồi các khoản phải thu của PVcomBank.

Cụ thể, trong năm 2017, PVcomBank thực hiện chuyển nhượng khoản đầu tư góp vốn mua cổ phần cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đông Thịnh Phát theo phương án trả chậm được chia làm ba đợt với tổng giá trị phải thu là 727,8 tỷ đồng. 

Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính, đối tác đã thanh toán 6 tỷ đồng và ngân hàng đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 161 tỷ đồng. Dù vậy, AASC cho rằng chưa thể xác định khả năng thu hồi khoản phải thu này với các tài liệu hiện có. Do đó, bên kiểm toán không thể xác định liệu có phải điều chỉnh các số liệu này hay không.

Ngoài ra, AASC cho biết ngân hàng đã áp dụng chính sách kế toán riêng trong đề xuất được nêu trong Phương án cơ cấu lại đang trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt liên quan đến phân loại nợ, thu hồi nợ và trích lập dự phòng, thoái lãi dự thu. Tuy nhiên,  phương án này mới chỉ được NHNN thông qua nội dung để trình Thủ tướng, chưa có quyết định chính thức. 

“Do đó, chúng tôi không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh số liệu có liên quan do áp dụng chính sách kế toán riêng này hay không”, AASC cho biết.

Đồng thời, năm 2019, ngân hàng nhận bàn giao tài sản bảo đảm để cấn trừ nợ của một khoản trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết với tổng giá trị là hơn 736 tỷ đồng và ghi nhận thu nhập phát sinh là 240 tỷ đồng. Tuy nhiên, kiểm toán viên chưa có đủ tài liệu để xác định được giá trị lợi ích kinh tế sẽ thu được từ giao dịch này, cũng như chưa khẳng định được việc ghi nhận thu nhập này có đảm bảo nguyên tắc thận trọng hay không.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.