Lãi trước thuế Bac A Bank năm 2020 giảm 21%

Năm 2020, lợi nhuận hợp nhất trước thuế Bac A Bank đạt gần 737 tỷ đồng, giảm 21% so với 2019. Tăng trưởng tài sản và cho vay lần lượt 8,6% và 8,9% với tỷ lệ bảo phủ nợ xấu được duy trì ở mức 131%.

4-4332-1573195707.jpg

Một quầy giao dịch của Bac A Bank. (Nguồn: Bac A Bank)

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank – Mã: BAB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 với lợi nhuận hợp nhất trước thuế cả năm đạt gần 737 tỷ đồng, giảm 21% so với 2019. Lợi nhuận sau thuế ở mức 594 tỷ đồng, giảm 20,7%.

Trong năm qua, thu nhập lãi thuần của ngân hàng tăng 2,6% đạt 2.018 tỷ đồng, đóng góp 90,4% tổng nguồn thu.

Lãi thuần từ chứng khoán đầu tư và thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt 79,6% và 18,3%, đạt 16 và 15 tỷ đồng.

Ngược lại, mảng dịch vụ cho thấy sự đi xuống khi chỉ tạo ra 60 tỷ đồng lãi thuần, giảm 17,7% so với năm trước. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối và hoạt động kinh doanh khác cũng giảm lần lượt 22,5% và 20%.

Tổng hợp các mảng kinh doanh, thu nhập hoạt động của Bac A Bank trong năm 2020 đạt hơn 2.232 tỷ đồng, tăng 1,8% so với 2019. Tuy nhiên, do chi phí hoạt động tăng 12,4% khiến lợi nhuận thuần của ngân hàng giảm 9%, xuống còn 991 tỷ đồng.

Cùng với sự đi xuống của lãi thuần, trong năm 2020, Bac A Bank phải tăng chi phí dự phòng thêm 72,8%, lên gần 268 tỷ đồng. Điều này khiến lợi nhuận trước thuế của ngân hàng giảm 21% so với năm 2019, dù được hoàn nhập dự phòng hơn 13 tỷ đồng.

139721581_234297751496020_1672582356484959076_n.png

Kết quả kinh doanh trong năm 2020. (Ảnh: Mạnh Đức tổng hợp từ BCTC quý IV).

Đến thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản Bac A Bank dừng ở mức 117.192 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cuối năm trước. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 8,9%, đạt 79.440 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 13,5%, ở mức 86.442 tỷ đồng.

Năm 2020, tổng dư nợ xấu của Bac A Bank tăng 25,6% lên gần 628 tỷ đồng. Trong khi dự phòng rủi ro cho vay cũng tăng tương ứng lên gần 822 tỷ đồng, giúp tỷ lệ bảo phủ nợ xấu được duy trì ở mức 131%. 

Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng từ 0,69% tại thời điểm cuối năm 2019 lên 0,79%. 

140632050_159515995967305_1599209875289054550_n.png

Các chỉ tiêu tài sản của Kienlongbank. (Nguồn: Mạnh Đức tổng hợp từ BCTC quý IV).

• VietnamBiz

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM