Lợi nhuận một ngân hàng giảm hơn 84% trong quý IV

Trong quý IV/2020, lợi nhuận trước thuế của VietBank đạt 29 tỷ đồng, giảm 84,2% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2020, lợi nhuận trước thuế ngân hàng giảm 34,3% xuống 403 tỷ đồng.

Lợi nhuận quý IV/2020 của một ngân hàng giảm hơn 84% - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín. (Ảnh: VietBank).

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 29 tỷ đồng, giảm 84,2% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2020, lợi nhuận trước thuế của VietBank đạt 403 tỷ đồng, giảm 34,3% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 319 tỷ đồng, giảm 32,3%.

Trong quý IV, thu nhập từ lãi thuần sụt giảm mạnh 72% xuống còn 86 tỷ đồng và chỉ chiếm 5% tổng nguồn thu của ngân hàng. 

Bên cạnh đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và hoạt động kinh doanh khác cũng ghi nhận giảm 11% và 13,6% xuống lần lượt 23,3 tỷ đồng và 49,8 tỷ đồng.

Ngược lại, mảng chứng khoán đầu tư lại ghi nhận sự khởi sắc khi lãi thuần tăng trưởng đến 42,5%, mang về cho VietBank 252 tỷ đồng; đồng thời trở thành nguồn thu chính của ngân hàng trong kỳ khi đóng góp hơn 61% trong tổng thu nhập hoạt động chung.

Ngoài mảng chứng khoán, kinh doanh ngoại hối cũng tăng trưởng tích cực, tạo ra gần 38 tỷ đồng lãi thuần, gấp hơn 5 lần cùng kì.

Tổng hợp các mảng kinh doanh, thu nhập hoạt động của VietBank đạt 1.682 tỷ đồng, giảm 3,5%. Sau khi trừ đi 400 tỷ đồng (+18,3%) chi phí hoạt động, lợi nhuận thuần của VietBank chỉ đạt 10,8 tỷ đồng, giảm hơn 95% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù được hoàn nhập hơn 18 tỷ đồng so với mức trích lập gần 44 tỷ của năm trước nhưng lợi nhuận trước thuế của ngân hàng vẫn giảm hơn 84% so với quý IV/2019.

Lợi nhuận quý IV/2020 của một ngân hàng giảm hơn 84% - Ảnh 2.

Kết quả kinh doanh năm 2020 của VietBank. (Ảnh: Lê Huy tổng hợp từ BCTC VietBank).

Tính đến 31/12, tổng tài sản của VietBank tăng 33% từ mức 68.928 tỷ đồng cuối năm 2019 lên 91.660 tỷ đồng. Trong đó, riêng khoản mục chứng khoán đầu tư đã tăng gần 17.000 tỷ đồng, chiếm chủ yếu là chứng khoán Chính phủ, chính quyền địa phương.

Ngoài ra, số dư cho vay khách hàng tăng 9,5% đạt 44.802 tỷ đồng, tiền gửi khách hàng tăng 64,535% đạt 60.696 tỷ đồng.

So với cuối năm 2019, giá trị nợ xấu nội bảng của VietBank tăng 45,6% lên 785 tỷ đồng. Qua đó kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay của ngân hàng tăng từ 1,32% lên 1,75%.

Lợi nhuận quý IV/2020 của một ngân hàng giảm hơn 84% - Ảnh 3.

Một số chỉ tiêu tài chính của VietBank. (Ảnh: Lê Huy tổng hợp từ BCTC VietBank).

• VietnamBiz

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM