‘Môi trường lãi suất thấp là thách thức đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ’

Theo SSI Research, lợi nhuận của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đang chịu áp lực đáng kể từ dự phòng kỹ thuật trong môi trường lãi suất thấp hơn.

'Môi trường lãi suất thấp là thách thức đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ' - Ảnh 1.

Bảo Việt Nhân Thọ. (Ảnh: Tập đoàn Bảo Việt).

Theo báo cáo về ngành bảo hiểm nhân thọ mới đây, Bộ phận Phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) cho rằng lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành này đang chịu áp lực đáng kể từ dự phòng kỹ thuật trong môi trường lãi suất thấp hơn.

Thông tư 89 mới sửa đổi, bổ sung liên quan đến kinh doanh bảo hiểm chính thức có hiệu lực từ ngày 26/12/2020 đã nâng trần cho phí bảo hiểm thuần được điều chỉnh từ 90% lên 100% so với phí bảo hiểm thực tế thu được. Theo SSI Research, quy định này khiến gánh nặng dự phòng toán học ở các công ty bảo hiểm nhân thọ giảm đi.

Theo đó, các công ty bảo hiểm nhân thọ đã đề xuất hai thay đổi liên quan đến dự phòng toán học. Thứ nhất là nâng trần phí bảo hiểm thuần được điều chỉnh từ 90% lên 100% so với phí bảo hiểm thực tế thu được theo phương pháp phí bảo hiểm thuần đối với các sản phẩm truyền thống.

Thứ hai là tăng cơ sở tính lãi suất kỹ thuật tối đa từ mức 80% lên 90% bình quân 24 tháng đối với Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn trên 10 năm. 

“Cả hai mức trần hiện tại đều rất thận trọng, vì các nước trong khu vực chủ yếu áp dụng phương pháp phí bảo hiểm gộp và 100% lãi suất trái phiếu chính phủ”, theo SSI Research. Hiện tại, đề xuất đầu tiên đã được chấp thuận.

Mặt khác, SSI Research cho rằng điều này ảnh hưởng nhiều hơn đến lợi nhuận kế toán hơn là đem đến những thay đổi về yếu tố cơ bản của doanh nghiệp. 

SSI Research tiếp tục nhận định rằng môi trường lãi suất thấp sẽ vẫn là thách thức đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, dù có Thông tư 89 hay không.

Trong năm 2020, Các công ty bảo hiểm nhân thọ được đánh giá đã duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trong suốt mùa dịch COVID-19. Điều này được thể hiện qua tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng 21% so với cùng kỳ trong năm 2020 (theo Tổng cục Thống kê).

• VietnamBiz

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM