NCB muốn chào bán 150 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng, phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

NCB dự kiến chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/cp. Ngoài ra, ngân hàng cũng xin ý kến cổ đông về việc phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi trong năm 2021.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB – Mã: NVB) thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021.

Theo đó, ngân hàng dự kiến chào bán 150 triệu cổ phiếu NVB cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cp. Thời gian dự kiến phát hành từ quý I/2021 – quý II/2021.

Nếu chào bán thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 1.500 tỷ, từ hơn 4.100 tỷ lên hơn 5.600 tỷ đồng.

Với số vốn được tăng thêm, ngân hàng dự kiến dùng 50 tỷ để thay đổi và xây dựng hình ảnh hương hiệu, 150 tỷ để đầu tư phát triển hạng mục Digital Banking, khoảng 300 tỷ tăng vốn bổ sung cho công ty AMC, và 1.000 tỷ còn lại để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, NCB cũng xin ý kiến cổ đông về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021. Cụ thể, ngân hàng này dự kiến phát hành 3.000 trái phiếu trong năm 2021. Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 6 năm và giá phát hành bằng mệnh giá, tương đương quy mô 3.000 tỷ đồng.

Lãi suất cố định áp dụng trong toàn bộ kỳ hạn trái phiếu. Mức lãi suất sẽ do Hội đồng quản trị xác định tại phương án phát hành cụ thể và nằm trong khoảng 10%/năm +/-3%/năm theo tình hình thực tế. Tiền lãi trái phiếu được trả định kỳ 1 năm một lần. 

Trái phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Giá chuyển đổi dự kiến sẽ do HĐQT quyết định theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, tuy nhiên không thấp hơn 10.000 đồng/cp.

NCB cho biết, số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đáp ứng nhu cầu cho vay đối với các dự án trung và dài hạn và để đảm bảo tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

• VietnamBiz

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM