Tư Vấn Tiền Ảo
Chuyên trang tổng hợp tin tức và tư vấn tiền ảo

Ngân hàng muốn giảm vốn điều lệ có thể mua lại cổ phần của cổ đông

0

Theo dự thảo Thông tư 50, việc giảm vốn ngân hàng có thể được thực hiện thông qua việc mua lại cổ phần của cổ đông.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành dự thảo sửa đổi Thông tư 50 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Dự thảo mới sẽ bổ sung quy định về việc giảm vốn điều lệ của các NHTM cổ phần, phần mà trước đó Thông tư 50 chưa đề cập tới. Thông tư cũ mới chỉ quy định về việc tăng vốn điều lệ của NHTM và vốn được cấp của chi nhánh NH nước ngoài.

NHNN cho biết trong thời gian qua đã nhận được đề nghị của NHTM cổ phần có nhu cầu giảm mức vốn điều lệ, do đó NHNN cần có hướng dẫn để thực hiện quy định này tại Luật các TCTD.

Cụ thể, Thông tư 50 được sửa dổi theo hướng bổ sung thủ tục giảm vốn điều lệ của NHTM cổ phần, trừ trường hợp ghi giảm vốn điều lệ của NHTM trong trường hợp chuyển giao bắt buộc NHTM được kiểm soát đặc biệt.

Việc giảm vốn điều lệ có thể được thực hiện thông qua việc mua lại cổ phần của cổ đông để phù hợp với các quy định về trách nhiệm của đại hội đồng cổ đông; quy định về mua lại cổ phần của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại; quy định về công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình; quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động và an toàn hoạt động ngân hàng.

Cùng với đó, dự thảo cũng quy định thêm về cách thức, thủ tục thực hiện giảm vốn điều lệ và các quy định về trách nhiệm của các cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, NHNN chi nhánh,…

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.