Ngoại tệ giảm giá tại đa số ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 23/1, ở hai chiều mua vào và bán ra cùng có 5 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua.

Ngân hàng Eximbank có giá mua vào yen Nhật (JPY) cao nhất là 220,10 VND/JPY. Bán yen Nhật (JPY) thấp nhất là Eximbank ở mức 224,50 VND/JPY.

Ngân hàng

Tỷ giá JPY hôm nay

Tỷ giá JPY hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

216,23

218,42

227,53

216,23

218,42

227,53

Agribank

219,03

220,41

225,19

219,03

220,41

225,19

Techcombank

218,61

219,10

228,10

218,79

219,29

228,31

Vietinbank

216,46

216,96

225,46

216,86

217,36

225,86

BIDV

216,26

217,57

226,23

216,37

217,67

226,34

NCB

219,29

220,49

225,42

219,29

220,49

225,42

Eximbank

220,10

220,76

224,50

220,31

220,97

224,72

Sacombank

219,75

221,25

226,14

220,25

221,75

226,61

Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay

Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 8 ngân hàng trong nước, ở chiều mua vào có 5 ngân hàng giảm giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua so với hôm qua. Đồng thời ở chiều bán ra có 5 ngân hàng giảm giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán.

Hôm nay Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 17.640 VND/AUD. Đồng thời Eximbank cũng có giá bán thấp nhất là 18.011 VND/AUD.

Ngân hàng

Tỷ giá AUD hôm nay

Tỷ giá AUD hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

17.464,91

17.641,32

18.194,39

17.464,91

17.641,32

18.194,39

Agribank

17.547

17.618

18.164

17.547

17.618

18.164

Techcombank

17.327

17.585

18.188

17.387

17.647

18.249

Vietinbank

17.566

17.666

18.216

17.630

17.760

18.230

BIDV

17.493

17.598

18.106

17.540

17.646

18.155

NCB

17.591

17.681

18.182

17.591

17.681

18.182

Eximbank

17.640

17.693

18.011

17.708

17.761

18.080

Sacombank

17.601

17.701

18.207

17.689

17.789

18.293

Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay

Tỷ giá bảng Anh (GBP) ở 8 ngân hàng trong nước hôm nay, ở cả hai chiều mua vào và bán ra cùng có 5 ngân hàng giảm giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua.

Ngân hàng Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 31.369 VND/GBP. Trong khi đó Eximbank có giá bán ra thấp nhất là 31.879 VND/GBP.

Ngân hàng

Tỷ giá GBP hôm nay

Tỷ giá GBP hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

30.881,29

31.193,22

32.171,14

30.881,29

31.193,22

32.171,14

Agribank

31.204

31.392

31.957

31.204

31.392

31.957

Techcombank

30.866

31.143

32.045

30.995

31.274

32.176

Vietinbank

31.122

31.172

32.132

31.252

31.302

32.262

BIDV

30.947

31.134

32.013

31.001

31.188

32.076

NCB

31.227

31.347

32.060

31.227

31.347

32.060

Eximbank

31.253

31.347

31.879

31.334

31.428

31.961

Sacombank

31.369

31.469

31.883

31.457

31.557

31.969

Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tại 6 ngân hàng thương mại Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 2 ngân hàng giảm giá, 2 ngân hàng giữ nguyên gí và 2 ngân hàng không mua vào tiền mặt. Ở chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá và 4 ngân hàng giữ nguyên giá.

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) có giá mua vào won Hàn Quốc cao nhất là 19,41 VND/KRW. Trong khi đó Agribank có giá bán won thấp nhất là 22,00 VND/KRW.

Ngân hàng

Tỷ giá KRW hôm nay

Tỷ giá KRW hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

18,12

20,14

22,07

18,12

20,14

22,07

Agribank

0

19,95

22,00

0

19,95

22,00

Techcombank

0

0

24,00

0

0

24,00

Vietinbank

19,07

19,87

22,67

19,16

19,96

22,76

BIDV

18,75

0

22,84

18,77

20,73

21,91

NCB

19,41

20,01

22,16

19,41

20,01

22,16

Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 5 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào nhân dân tệ, giữ nguyên giá so với hôm qua. Tại chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua.

Tỷ giá Vietcombank chiều mua vào nhân dân tệ (CNY) là 3.500 VND/CNY. Bán ra nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là BIDV với giá 3.617 VND/CNY.

Ngân hàng

Tỷ giá CNY hôm nay

Tỷ giá CNY hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

3.500,00

3.535,36

3.646,74

3.500,00

3.535,36

3.646,74

Techcombank

0

3.504

3.634

0

3.510

3.643

Vietinbank

0

3.522

3.632

0

3.528

3.603

BIDV

0

3.514

3.617

0

3.519

3.624

Eximbank

0

3.516

3.622

0

3.521

3.627

Ngoài ra, còn một số loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày tại Vietcombank như:

Tỷ giá USD giao dịch mua vào và bán ra: 22.955 – 23.165 VND/USD.

Tỷ giá euro (EUR) giao dịch mua vào và bán ra: 27.238,09 – 28.661,04 VND/EUR

Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch mua vào và bán ra: 17.014,75 – 17.725,42 VND/SGD.

Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch mua vào và bán ra: 17.464,91 – 18.194,39 VND/CAD.

Tỷ giá baht Thái Lan (THB) giao dịch mua vào và bán ra: 681,30 – 785,44 VND/THB.

Tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.

• VietnamBiz