Nợ quá hạn của Ngân hàng Chính sách Xã hội chỉ ở mức 0,21%

Đến cuối năm 2020, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh tại Ngân hàng Chính sách Xã hội chiếm 0,76% tổng dư nợ. Trong đó, tỷ lệ nợ quá hạn là 0,21%.

nhcsxh-0940.jpg

Một điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách Xã hội. (Nguồn: Báo Nhà đầu tư)

Theo số liệu của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), đến hết năm 2020, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 233.426 tỷ đồng, tăng 21.532 tỷ đồng so với năm 2019. Nguồn vốn ủy thác địa phương chuyển sang NHCSXH để thực hiện cho vay đối với các đối tượng chính sách xã hội đạt 20.315 tỷ đồng, tăng 4.881 tỷ đồng.

Tổng dư nợ tín dụng chính sách đến 31/12/2020 đạt 226.197 tỷ đồng, tăng 19.391 tỷ đồng so với cuối năm 2019. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 194.405 tỷ đồng, tăng 14.400 tỷ đồng (+8%), hoàn thành 100% kế hoạch. 

Riêng chương trình cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, NHCSXH đã giải ngân 31,6 tỷ đồng cho 207 doanh nghiệp để trả lương cho 8.529 người lao động.

Cùng với việc tăng trưởng dư nợ, chất lượng tín dụng của ngân hàng cũng được nâng cao. Đến ngày 31/12/2020, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,76% tổng dư nợ, trong đó, nợ quá hạn chiếm 0,21% tổng dư nợ.

Với mạng lưới điểm giao dịch phủ khắp toàn quốc, năm 2020, vốn tín dụng của NHCSXH đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 361 nghìn lao động, giúp hơn 5,2 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp gần 44,6 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng trên 1,3 triệu công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng trên 17,3 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống; gần 6,2 nghìn căn nhà ở xã hội…

• VietnamBiz

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM