Phân tích giá XRP, ADA, SOL, AVAX tối ngày 24/9

XRP

XRP giảm mạnh 17% trong tuần này khi trở lại dưới 1 đô la. Giá đã giảm xuống dưới MA 50 ngày vào chủ nhật và tiếp tục mất MA 200 ngày vào thứ 2 cho đến khi tìm thấy hỗ trợ tại 0,875 đô la (Fib 0,618 & MA 100 ngày).

XRP đã giữ 0,875 đô la vào thứ 3 và bật lên từ đó vào thứ 4 để quay trở lại mức 1 đô la. Thật không may, bên mua không thể phá vỡ mức này và giảm đến hôm nay, quay trở lại hỗ trợ MA 100 ngày.

Sắp tới, nếu phe gấu đẩy giá xuống dưới đường MA 100 ngày, hỗ trợ đầu tiên nằm ở mức 0,8282 đô la (mức cao của năm 2020). Tiếp theo là 0,8 đô la (Fib mở rộng giảm 1.272), 0,732 đô la (Fib mở rộng giảm 1.414), 0,7 đô la và 0,65 đô la.

Ở phía ngược lại, ngưỡng kháng cự đầu tiên là 0,95 đô la (MA 200 ngày). Tiếp theo là 1 đô la, 1,05 đô la và 1,1 đô la (MA 50 ngày).

xrp

Biểu đồ XRP/USD hàng ngày | Nguồn: TradingView

XRP cũng đang trong một cuộc chiến giảm giá so với BTC khi giao dịch trên 2.200 SAT. Vào thứ 2, giá đã giảm xuống dưới 2.225 SAT (Fib 0,5) và đột ngột trượt xuống mức thấp nhất là 2.050 SAT (Fib 0,618). Tiếp theo, XRP tìm thấy hỗ trợ tại một đường xu hướng tăng và phục hồi từ đó vào thứ 4.

Nó đã đạt được mức cao nhất là 2.300 SAT và đảo ngược vào ngày hôm qua. Hôm nay, XRP giảm xuống dưới 2.200 SAT nhưng tìm thấy hỗ trợ tại đường xu hướng tăng. Nó vẫn ở trên mức thấp hàng tuần và đây là một dấu hiệu rất hứa hẹn.

Sắp tới, nếu phe gấu đẩy giá xuống dưới đường xu hướng tăng, hỗ trợ đầu tiên là 2.100 SAT (MA 200 ngày & MA 100 ngày). Tiếp theo là 2.075 SAT (Fib 0,618), 2.000 SAT, 1.900 SAT (mức thấp của tháng 7/2020) và 1.735 SAT (Fib 0,886).

Mặt khác, kháng cự đầu tiên được dự đoán là 2.300 SAT. Tiếp theo là 2.350 SAT (MA 50 ngày), 2.400 SAT và 2.500 SAT.

xrp

Biểu đồ XRP/BTC hàng ngày | Nguồn: TradingView

ADA

ADA đã giảm 11% trong tuần này và hiện ở mức 2,18 đô la. Giá cũng di chuyển về dưới MA 50 ngày vào thứ 2 và tiếp tục trượt cho đến khi tìm thấy hỗ trợ tại 1,88 đô la (Fib mở rộng giảm 1,414) vào thứ 3.

Tiếp theo, ADA đã tìm thấy hỗ trợ tại 2 đô la (Fib thoái lui 0,618) và bật lên từ đó vào thứ 4.

Hôm qua, ADA đã nhanh chóng vượt qua đường xu hướng giảm để chạm đến kháng cự tại MA 50 ngày. Nó tiếp tục tăng vọt lên mức cao 2,5 đô la vào đầu ngày hôm nay nhưng kể từ đó giảm trở lại dưới 2,2 đô la.

Hỗ trợ mạnh đầu tiên nằm ở mức 2 đô la (Fib 0,618). Tiếp theo là 1,88 đô la (Fib mở rộng giảm 1,414), 1,8 đô la (MA 100 ngày) và 1,66 đô la (Fib 0,786).

Ở phía ngược lại, kháng cự đầu tiên là 2,4 đô la (Fib giảm 0,382 và MA 50 ngày). Tiếp theo là 2,53 đô la (Fib giảm 0,5), 2,68 đô la (Fib giảm 0,618) và 2,8 đô la.

xrp-ada

Biểu đồ ADA/USD hàng ngày | Nguồn: TradingView

ADA đang cố gắng phục hồi so với BTC khi nó nằm trên 5.200 SAT. Coin này đã tìm thấy hỗ trợ vững chắc tại 4.800 SAT vào thứ 2 và cố gắng duy trì trong suốt cả tuần.

Vào thứ 4, ADA cuối cùng đã tăng trở lại trên MA 50 ngày và tiếp tục cao hơn trên 5.000 SAT. Nó đã phá vỡ MA 20 ngày tại 5.200 SAT hôm nay và đạt trên 5.500 SAT.

Sắp tới, hỗ trợ đầu tiên là 5.000 SAT (MA 50 ngày). Tiếp theo là 4.800 SAT, 4.715 SAT (Fib 0,5), 4.600 SAT và 4.400 SAT (MA 100 ngày).

Ở phía ngược lại, kháng cự đầu tiên là 5.600 SAT. Tiếp theo là 5.800 SAT, 6.000 SAT và 6.200 SAT.

xrp-ada

Biểu đồ ADA/BTC hàng ngày | Nguồn: TradingView

SOL

SOL giảm 13% trong tuần này và hiện giao dịch quanh mức 135 đô la. Tiền điện tử lớn thứ 7 trên thị trường giao dịch bên trong kênh giá giảm dần kể từ tuần đầu tiên của tháng 9 và phải phá vỡ ranh giới để kết thúc xu hướng tiêu cực hiện tại.

SOL đã giảm xuống dưới 140 đô la vào thứ 2 và tiếp tục thấp hơn cho đến khi tìm thấy hỗ trợ tại 123 đô la (Fib mở rộng giảm 1,272) vào thứ 3. Giá đã phục hồi từ đó vào thứ 4 nhưng đảo chiều vào ngày hôm nay sau khi gặp kháng cự ở góc trên của kênh giá.

Sắp tới, hỗ trợ đầu tiên nằm ở mức 123 đô la (Fib mở rộng giảm 1,272). Tiếp theo là 119 đô la (Fib thoái lui 0,5), 112 đô la (Fib mở rộng giảm 1,414), 110 đô la (MA 50 ngày) và 100 đô la.

Ở phía ngược lại, kháng cự đầu tiên là 150 đô la (góc trên của kênh giá). Tiếp theo là 160 đô la (MA 20 ngày), 180 và 200 đô la.

xrp-sol

Biểu đồ SOL/USD hàng ngày | Nguồn: TradingView

SOL hiện đang trong giai đoạn hợp nhất so với BTC và giao dịch đi ngang giữa 0,0035 và 0,003 BTC. Giá đã tìm thấy hỗ trợ tại 0,003 BTC vào thứ 3 và tăng cao hơn vào thứ 4, gặp kháng cự tại MA 20 ngày, dưới 0,0035 BTC.

SOL giảm từ đó vào ngày hôm qua và tìm thấy hỗ trợ tại 0,00315 BTC (Fib 0,382) hôm nay.

Sắp tới, hỗ trợ vững chắc đầu tiên nằm ở 0,003 BTC. Tiếp theo là 0,00288 BTC (Fib mở rộng giảm 1,414), 0,00267 BTC (Fib thoái lui 0,5), 0,0025 BTC và 0,00233 BTC (MA 50 ngày).

Ở phía ngược lại, kháng cự đầu tiên là 0,0035 BTC (MA 20 ngày). Tiếp theo là 0,00367 BTC (Fib mở rộng 1,272), 0,004 BTC (Fib mở rộng 1,414) và 0,0043 BTC (Fib mở rộng 1,618).

phan tich ky thuat

Biểu đồ SOL/BTC hàng ngày | Nguồn: TradingView

AVAX

AVAX tăng 3% trong tuần này và hiện có giá khoảng 73 đô la. AVAX đạt ATH mới ở mức 80 đô la trong tuần sau khi tìm thấy hỗ trợ tại MA 20 ngày (khoảng 55 đô la) vào thứ 2.

Nó đã giữ mức hỗ trợ 55 đô la vào thứ 3 và bùng nổ vào thứ 4 để đạt 75 đô la. ATH mới được thiết lập vào thứ 5, nhưng kể từ đó đã giảm xuống còn 73 đô la trong ngày hôm nay.

Hỗ trợ đầu tiên nằm ở mức 68,55 đô la (Fib 0,236). Tiếp theo là 65 đô la, 61,67 đô la (Fib 0,372), 60 đô la (MA 20 ngày) và 56,1 đô la (Fib 0,5).

Mặt khác, kháng cự đầu tiên là 75 đô la. Tiếp theo là 80 đô la, 85,45 đô la (Fib mở rộng 1,618), 90 đô la (Fib mở rộng 1,618 – màu cam), 92,3 đô la (Fib mở rộng 1,414 – màu xanh lam) và 100 đô la.

phan tich ky thuat

Biểu đồ AVAX/USD hàng ngày | Nguồn: TradingView

AVAX cũng đang hoạt động tốt so với BTC sau khi thiết lập ATH mới vào thứ 5 tại 0,0018 BTC. Giá đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ 0,0014 BTC vào thứ 2 nhưng giữ được hỗ trợ 0,0013 BTC vào thứ 3.

AVAX phục hồi từ đó và phá vỡ ATH 0,0016 BTC trước đó vào thứ 4. Hôm qua, giá tăng vọt cao hơn và đạt ATH mới 0,0018 BTC nhưng kể từ đó giảm trở lại 0,0017 BTC.

Sắp tới, kháng cự đầu tiên nằm ở mức 0,0018 BTC. Tiếp theo là 0,00185 BTC (Fib mở rộng 1,272), 0,0019 BTC, 0,00197 BTC (Fib mở rộng 1,414), 0,002 BTC và 0,0021 BTC.

Ở phía ngược lại, hỗ trợ đầu tiên nằm ở mức 0,0016 BTC. Tiếp theo là 0,00155 BTC (Fib 0,236), 0,00138 BTC (Fib 0,382), 0,0013 BTC (MA 20 ngày) và 0,00125 BTC (Fib 0,5).

phan tich ky thuat

Biểu đồ AVAX/BTC hàng ngày | Nguồn: TradingView

Bạn có thể xem giá các coin ở đây.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Đình Đình

Theo Cryptopotato

Theo dõi trang Twitter | Theo dõi kênh Telegram | Theo dõi trang Facebook

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM