Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 28 tháng 4

Bitcoin (BTC) đã tăng lên trong hai ngày qua và đã lấy lại mức hỗ trợ ngắn hạn quan trọng trong quá trình này.

Phá vỡ đường hỗ trợ tăng dần

Kể từ ngày 22 tháng 1, Bitcoin đã được giao dịch bên trên đường hỗ trợ tăng dần. Trong khi làm như vậy, nó đã cố gắng đạt mức cao nhất cục bộ là $ 48.189 vào ngày 28 tháng 3. Tuy nhiên, giá đã giảm kể từ đó và phá vỡ xuống dưới đường này vào ngày 22 tháng 4.

Vào ngày 26 tháng 4, BTC đã tạo ra một nến nhấn chìm suy giảm, xác nhận đường hỗ trợ trước đó là kháng cự (biểu tượng màu đỏ). Có thể điều này sẽ đóng vai trò là chất xúc tác cho việc tiếp tục xu hướng giảm về mức thấp nhất của tháng 1 và tháng 2 gần $ 32.000.

phan-tich-btc

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Đợt bật lên hiện tại

Bất chấp sự suy giảm trong hành động giá, các chỉ báo kỹ thuật đang cho tín hiệu tăng giá. Điều này đặc biệt rõ ràng trong RSI hàng ngày, hình thành nên một phân kỳ tăng giá đáng kể (đường màu xanh lá cây). Sự phân kỳ như vậy thường dẫn đến các chuyển động tăng mạnh.

Ngoài ra, MACD cũng đã tạo ra sự phân kỳ tăng, nhưng nó chỉ hiển thị trong histogram. Tuy nhiên, MACD đang tiến rất gần đến việc tạo ra một bullish (biểu tượng màu xanh lá cây), đây là một dấu hiệu khác cho thấy động lượng đang dần chuyển sang xu hướng tăng.

phan-tich-btc

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Sự xuất hiện tương tự có thể được nhìn thấy trong khung thời gian sáu giờ, có sự phân kỳ tăng rõ rệt hơn.

Ngoài ra, BTC dường như đang giao dịch bên trong một kênh song song giảm dần. Các kênh như vậy thường chứa các chuyển động điều chỉnh, có nghĩa là một sự đột phá lên trên nó thường xảy ra trong phần lớn các trường hợp.

Hiện tại, giá đang tiến gần đến đường giữa của kênh. Nếu nó quản lý để phục hồi lại đường này, đó sẽ là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy một đột phá có khả năng sẽ xảy ra.

phan-tich-btc

Biểu đồ BTC/USDT khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Chuyển động trong tương lai

Biểu đồ hai giờ mang tính quyết định hơn. Nó cho thấy BTC đã lấy lại vùng $ 38.700 sau khi đi lệch xuống bên dưới nó.

Hiện tại, giá đang tăng về phía vùng kháng cự gần nhất là $ 40.700. Sự bứt phá lên trên ngưỡng kháng cự này sẽ là một sự phát triển tăng giá lớn.

phan-tich-btc

Biểu đồ BTC/USDT khung 2 giờ | Nguồn: TradingView

Tuy nhiên, nếu BTC bị từ chối thì nó có thể tiếp tục giảm dần về mức $ 37.000, xác nhận lại đường hỗ trợ của một kênh song song tăng dần đã có từ ngày 24 tháng 2, trước khi cuối cùng bùng phát.

Trong mọi trường hợp, có vẻ như một mức đáy đang ở rất gần.

Biểu đồ BTC/USDT khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Bạn có thể xem giá Bitcoin tại đây.

Tham gia Telegram của HoiQuanNet để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://hoiquannet.com

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

SN_Nour

Theo Beincrypto

Theo dõi trang Twitter | Theo dõi kênh Telegram | Theo dõi trang Facebook