Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 30 tháng 3

Bitcoin (BTC) đã bứt phá lên trên hai mức kháng cự ngắn hạn và đang dần tiến tới mức $ 51.000.

Kênh song song tăng dần

BTC đã tăng bên trong một kênh song song tăng dần kể từ ngày 24 tháng 1. Gần đây, nó đã bật lên từ đường hỗ trợ vào ngày 14 tháng 3 và tăng nhanh kể từ đó.

Cho đến nay, BTC đã đạt mức cao $ 48.189 vào ngày 28 tháng 3.

Các chỉ báo kỹ thuật đang tăng và hỗ trợ sự tiếp tục của xu hướng tăng. Điều này có thể nhìn thấy trong MACD và RSI, cả hai đều đang tăng. Ngoài ra, chỉ bá trước nằm trong vùng dương và chỉ báo sau nằm trên 70, cả hai đều là dấu hiệu của xu hướng tăng.

Nếu xu hướng tăng tiếp tục, có sự hợp lưu của các mức kháng cự gần $ 51.000. Nó được tạo ra bởi:

  • Mức kháng cự ngang
  • Mức kháng cự Fib thoái lui 0,5
  • Đường kháng của kênh song song tăng dần

bitcoin-phan-tich

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biến động ngắn hạn

Biểu đồ sáu giờ cho thấy BTC đã bứt phá (biểu tượng màu xanh lá cây) lên trên một đường kháng cự giảm dần, được hình thành kể từ ngày 8 tháng 2.

Điều này cho thấy rằng đợt điều chỉnh trước đó đã kết thúc và một xu hướng tăng đã bắt đầu.

bitcoin-phan-tich

Biểu đồ BTC/USDT khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Hơn nữa, biểu đồ hai giờ cho thấy BTC đã bứt phá lên trên một kênh song song tăng dần và xác nhận nó là hỗ trợ sau đó.

Do đó, nó chỉ ra rằng xu hướng ngắn hạn là tăng.

bitcoin-phan-tich

Biểu đồ BTC/USDT khung 2 giờ | Nguồn: TradingView

Đếm sóng

Số lượng sóng có khả năng xảy ra nhất cho thấy BTC đang ở trong sóng C của cấu trúc A-B-C. Phong trào này đã được xác thực khi BTC bứt phá lên trên một tam giác đối xứng vào ngày 23 tháng 3.

Mức cao $ 50.700 sẽ tạo ra sóng A: C theo tỷ lệ 1: 1. Nó cũng gần với vùng kháng cự $ 51.000 được vạch ra ở trên.

Số lượng sóng phụ được vẽ bằng màu trắng, cho thấy rằng giá đang ở trong sóng phụ bốn hoặc mới bắt đầu sóng phụ năm.

bitcoin-phan-tich

Biểu đồ BTC/USDT khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Xem xét chuyển động kỹ hơn thì thấy rằng BTC có khả năng vẫn đang ở trong sóng phụ thứ tư. Lý do cho điều này là sự thoái lui đang diễn ra rất nông về cả giá (trắng) và thời gian (đen), vẫn chưa chạm tới mức Fib 0,382.

Mặc dù có thể sóng phụ năm đã bắt đầu, nhưng kịch bản sách giáo khoa cho thấy giá vẫn đang điều chỉnh bên trong sóng phụ thứ tư.

Biểu đồ BTC/USDT khung 2 giờ | Nguồn: TradingView

Bạn có thể xem giá BTC ở đây.

Tham gia Telegram của HoiQuanNet để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://hoiquannet.com

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

SN_Nour

Theo Beincrypto

Theo dõi trang Twitter | Theo dõi kênh Telegram | Theo dõi trang Facebook