Phân tích kỹ thuật ngày 16 tháng 1: BTC, ETH, XRP, DOT, ADA, LTC, BCH, LINK, XLM, BNB

Các sản phẩm của Grayscale đã thu hút được 3,3 tỷ đô la dòng vốn đầu tư trong quý 4 năm 2020, một bước nhảy vọt lớn so với 1,05 tỷ đô la được thấy trong quý trước. Theo Grayscale, các nhà đầu tư tổ chức chiếm 93% các khoản đầu tư mới. Ý nghĩa […]

The post Phân tích kỹ thuật ngày 16 tháng 1: BTC, ETH, XRP, DOT, ADA, LTC, BCH, LINK, XLM, BNB appeared first on .