Phân tích kỹ thuật ngày 16 tháng 4: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, ADA, LUNA, AVAX, DOGE, DOT

Bitcoin (BTC) vẫn tương quan chặt chẽ với S&P 500 nhưng các nhà đầu tư tổ chức dường như không chờ đợi sự thay đổi trên thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ hoặc sự phân tách xảy ra trước khi mua thêm Bitcoin. Đáng chú ý, 30.000 Bitcoin đã chuyển ra khỏi Coinbase Pro […]

The post Phân tích kỹ thuật ngày 16 tháng 4: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, ADA, LUNA, AVAX, DOGE, DOT appeared first on .