Phân tích kỹ thuật ngày 24 tháng 6: ETH, XRP, ADA, BNB và SOL

Phân tích kỹ thuật ETH ETH có một khoảng thời gian rất đau đớn vào tháng 6 khi giá giảm dưới 1.000 đô la. Tuy nhiên, những động thái sụt giảm này đã thu hút người mua quay trở lại và đẩy giá altcoin lớn nhất về vốn hóa tăng 11% trong 7 ngày qua. […]

The post Phân tích kỹ thuật ngày 24 tháng 6: ETH, XRP, ADA, BNB và SOL appeared first on .