Phân tích kỹ thuật tối ngày 5 tháng 4: BTC, ETH, MANA, STORJ, PYR, AAVE, RSR

HoiQuanNet sẽ xem xét chuyển động giá của bảy tiền điện tử khác nhau, bao gồm Aave (AAVE), đã bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần 302 ngày. BTC Bitcoin (BTC) đã di chuyển theo đường kháng cự giảm dần kể từ ngày 28 tháng 3. Cho đến nay, nó đã […]

The post Phân tích kỹ thuật tối ngày 5 tháng 4: BTC, ETH, MANA, STORJ, PYR, AAVE, RSR appeared first on .