Tư Vấn Tiền Ảo
Chuyên trang tổng hợp tin tức và tư vấn tiền ảo

SCB đang kiện toàn bộ máy để phát triển năm 2022

0

Ngân hàng Sài Gòn (SCB) vừa tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 vào ngày 14/12/2021. Tại đại hội, các cổ đông đã thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm của ba Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT).

Các thành viên gồm ông Đinh Văn Thành; ông Võ Tấn Hoàng Văn; ông Nguyễn Văn Thanh Hải nhiệm kỳ 2017- 2022 do có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân ngay trước thời điểm SCB tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020. SCB đang thực hiện các thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế theo quy định.

Người được đề cử làm thành viên HĐQT SCB, bên cạnh việc đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của SCB, phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản và luôn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật và Điều lệ SCB trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ.

Ông Bùi Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT cho biết, HĐQT SCB sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT SCB theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ SCB, đảm bảo đúng cơ cấu và số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022; tuân thủ các nguyên tắc bầu thành viên HĐQT; đảm bảo ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên HĐQT.

Trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ, HĐQT SCB luôn bám sát các quy định của Pháp luật để chỉ đạo và giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của SCB nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhất Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019-2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt.

Nhờ sự linh hoạt trong việc triển khai các phương án kinh doanh, lũy kế đến Quý III/2021, SCB lãi trước thuế 784 tỷ đồng. Các hoạt động phi tín dụng như dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, kinh doanh chứng khoán đạt kết quả ấn tượng với thu nhập hoạt động lũy kế đạt 3.949 tỷ đồng.

Tính đến 30/09/2021, tổng tài sản của SCB đạt 673.276 tỷ đồng; huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư của SCB đạt 605.466 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt 352.913 tỷ đồng. Trong bối cảnh dịch bệnh, chất lượng tín dụng của SCB vẫn được kiểm soát chặt chẽ với tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn lần lượt đạt 1,04% và 1,71%, đảm bảo duy trì dưới 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

BÁN WEBSITE + TIÊN MIỀN, LIÊN HỆ ZALO 0362271990

X