SushiSwap được chấp thuận để thu hồi 6,2 triệu SUSHI cho Kho bạc


Các thành viên của Sushi DAO đã thông qua đề xuất tìm cách lấy khoảng 6,2 triệu SUSHI cho Kho bạc, từ các nhà cung cấp thanh khoản sớm vẫn chưa yêu cầu phần thưởng của họ.

Trở lại năm 2020 khi SushiSwap được ra mắt, nền tảng đã thưởng cho các nhà cung cấp thanh khoản sớm (LP) bằng SUSHI đã bị khóa và được trao trong khoảng thời gian cho đến ngày 12 tháng 10 năm 2021.

Theo địa chỉ của Merkle Distributor, khoảng 6,2 triệu SUSHI trị giá khoảng 8,3 triệu đô la vẫn chưa được yêu cầu.

Nguồn: Etherscan

Do đó, một đề xuất đã được khởi xướng vào tháng 4 năm 2022 để thảo luận về tính khả thi của việc trả lại tài sản vô thừa nhận cho Kho bạc.

Các thành viên của Sushi DAO đã bỏ phiếu cho đề xuất này từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1. Theo kết quả, các cử tri đã nhất trí ủng hộ đề xuất này với 99,85% phiếu bầu. Ngoài ra, DAO đã bỏ phiếu cho thời gian gia hạn 3 tháng trước khi thực hiện thu hồi.

Do đó, các nhà cung cấp thanh khoản Sushi sớm có thời hạn đến ngày 23 tháng 4 để nhận phần thưởng của họ hoặc chuyển chúng vào Kho bạc.

Trường bếp Sushi Jared Grey trước đó đã đưa ra đề xuất phân bổ 100% doanh thu xSUSHI để giúp củng cố đường băng của giao thức trong 12 tháng tới.

Sau khi được DAO xem xét kỹ lưỡng, đề xuất đã nhận được sự ủng hộ áp đảo với 99,9% tổng số phiếu bầu.

Về sau, chủ sở hữu xSushi sẽ không nhận được bất kỳ phần thưởng nào, vì 100% phí sẽ được chuyển vào Kho bạc Sushi.

Tham gia Telegram của Tư Vấn Tiền Ảo: https://tuvantienao.com

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate