Thu nhập nhân viên MB giảm 7,5% so với 2019, đạt gần 31,4 triệu đồng/tháng

Năm 2020, lợi nhuận hợp nhất trước thuế MB đạt 10.688 tỷ đồng, tăng 6,5% so với 2019. Thu nhập bình quân nhân viên toàn hệ thống đạt 28,93 triệu đồng/tháng. Trong đó, riêng ngân hàng mẹ là 31,39 triệu đồng/tháng, giảm 7,5%.

Dư nợ cho vay khách hàng của MB tăng hơn 19%, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 1,09% - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Quân đội (Ảnh: MB).

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB – Mã: MBB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 với lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 10.688 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm trước và vượt 18% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 8.606 tỷ đồng, tăng 6,7%.

Trong năm vừa qua, thu nhập lãi thuần – nguồn thu chính của MB đạt 20.278 tỷ đồng, tăng 12,7% và chiếm hơn 74% tổng thu nhập hoạt động. Hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối lần lượt tăng trưởng 12,2% và 21,4%, mang về cho ngân hàng 3.576 tỷ đồng và 786 tỷ đồng lãi thuần. 

Nổi bật, mảng chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư và góp vốn, đầu tư dài hạn tăng trưởng tới gần 49%, đóng góp 951 tỷ đồng lãi thuần cho MB. Ngoài ra, hoạt động góp vốn, mua cổ phần cũng đem về 92,5 tỷ đồng, tăng 18,3%.

Trong năm 2020, duy nhất hoạt động kinh doanh khác ghi nhận tăng trưởng âm 20% với ãi thuần từ ở mức 1.680 tỷ đồng.

Tổng hợp các mảng kinh doanh, thu nhập hoạt động của MB đạt 27.362 tỷ đồng, tăng gần 11% so với năm 2019. Với chi phí hoạt động chỉ tăng 8,6%, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng ở mức 16.807 tỷ đồng, tăng 12,6%.

Tuy nhiên, do chi phí dự phòng tăng hơn 25%, lên 6.118 tỷ đồng khiến lợi nhuận trước thuế chỉ tăng 6,5% so với năm 2019 đạt 10.688 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay khách hàng của MB tăng hơn 19%, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 1,09% - Ảnh 2.

Kết quả kinh doanh trong năm 2020. (Ảnh: Lê Huy tổng hợp từ BCTC quý IV).

Tính đến ngày 31/12, tổng tài sản MB đạt 494.982 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cuối năm trước. Số dư tiền gửi khách hàng tăng 14% với 310.960 tỷ đồng.

Đến hết năm 2020, tổng nợ xấu nội bảng tăng 12,1% lên 3.248 tỷ đồng. Trong khi, dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng 19,2% đạt 298.297 tỷ đồng. Qua đó kéo tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay giảm từ 1,16% xuống 1,09%.

Dư nợ cho vay khách hàng của MB tăng hơn 19%, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 1,09% - Ảnh 3.

Các chỉ tiêu tài sản của MB. (Nguồn: Lê Huy tổng hợp từ BCTC quý IV).

Trong năm 2020, MB đã chi 5.280 tỷ đồng để trả thu nhập cho nhân viên, bình quân mỗi nhân viên có thu nhập là 28,93 triệu đồng/tháng. Trong đó, riêng thu nhập bình quân nhân viên ngân hàng mẹ đạt 31,39 triệu đồng/tháng, giảm 2,6 triệu đồng so với 2019 (tương đương 7,5%).

Dư nợ cho vay khách hàng của MB tăng hơn 19%, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 1,09% - Ảnh 4.

Thu nhập nhân viên ngân hàng mẹ. (Ảnh: BCTC riêng lẻ).

• VietnamBiz

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM