Tư Vấn Tiền Ảo
Chuyên trang tổng hợp tin tức và tư vấn tiền ảo

Tỷ lệ tài sản bảo đảm không dưới 170%

0

NHNN, Bảo hiểm tiền gửi, Ngân hàng Chính sách là các tổ chức sẽ cấp các khoản vay đặc biệt lãi suất 0% cho tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thoả mãn các điều kiện. Tỷ lệ cho vay trên TSBĐ không thấp hơn 170%, theo dự thảo thông tư mới.

Bổ sung quy định về tài sản bảo đảm cho khoản vay đặc biệt - Ảnh 1.

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh minh họa: SBV).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 01/2018 quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng (TCTD) được kiểm soát đặc biệt.

Thông tư này quy định về cho vay đặc biệt của NHNN, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, tổ chức tín dụng khác đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt. Việc cho vay đặc biệt của NHNN với lãi suất ưu đãi đến mức 0% do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điểm mới của dự thảo này là bổ sung thêm quy định về tài sản bảo đảm đối với các khoản vay đặc biệt. Cụ thể, dự thảo quy định tỷ lệ giữa giá trị các tài sản bảo đảm còn lại và số tiền cho vay đặc biệt tối thiểu là 170%.

Trong trường hợp vay đặc biệt, bên các TCTD bị kiểm soát đặc biệt phải sử dụng tài sản bảo đảm theo thứ tự ưu tiên sau:

Thứ nhất là cầm cố giấy tờ có giá bao gồm tín phiếu NHNN; trái phiếu Chính phủ (gồm tín phiếu Kho bạc, trái phiếu Kho bạc,….); trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ chỉ định phát hành; trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; trái phiếu Chính quyền địa phương do UBND TP Hà Nội, UBND TP HCM, UBND TP Đà Nẵng phát hành. Giấy tờ này phải đang được lưu ký tại NHNN.

Thứ hai là cầm cố trái phiếu được phát hành bởi ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (trừ các ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc), ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (ngân hàng thương mại nhà nước).

Thứ ba là cầm cố trái phiếu được phát hành bởi tổ chức tín dụng (trừ các ngân hàng thương mại nêu trên) và doanh nghiệp khác, đang được niêm yết theo quy định và có TSBĐ, tại thời điểm đề nghị vay giá trị TSBĐ không thấp hơn mệnh giá trái phiếu.

Cuối cùng là thế chấp quyền đòi nợ phát sinh từ khoản cho vay của bên đi vay đối với cá nhân, tổ chức (trừ tổ chức tín dụng).

Các giấy tờ có giá, trái phiếu,… nói trên đều phải được phát hành bằng đồng VND, không phải do bên đi vay phát hành.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung quy định cụ thể về nguồn tiền cho vay đặc biệt. Theo đó, nguồn tiền cho vay của NHNN là từ thực hiện chức năng của ngân hàng trung ương về phát hành tiền, của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là từ quỹ dự phòng nghiệp vụ và với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam là từ quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.