Vietcombank giảm giá won Hàn Quốc

Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 22/1, ở chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá và 4 ngân hàng giảm giá so với hôm qua. Trong khi đó ở chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua.

Ngân hàng Eximbank có giá mua vào yen Nhật (JPY) cao nhất là 220,31 VND/JPY. Bán yen Nhật (JPY) thấp nhất là Eximbank ở mức 224,72 VND/JPY.

Ngân hàng

Tỷ giá JPY hôm nay

Tỷ giá JPY hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

216,23

218,42

227,53

215,96

218,14

227,24

Agribank

219,03

220,41

225,19

218,90

220,28

225,04

Techcombank

218,79

219,29

228,31

218,82

219,31

228,31

Vietinbank

216,86

217,36

225,86

216,78

217,28

225,78

BIDV

216,37

217,67

226,34

216,43

217,74

226,45

NCB

219,29

220,49

225,42

219,46

220,66

225,57

Eximbank

220,31

220,97

224,72

220,10

220,97

224,72

Sacombank

220,25

221,75

226,61

220,37

221

226,75

Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay

Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 8 ngân hàng trong nước, ở chiều mua vào có 3 ngân hàng tăng giá và 5 ngân hàng giảm giá mua so với hôm qua. Trong khi đó ở chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá, 5 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán.

Hôm nay Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 17.708 VND/AUD. Đồng thời Eximbank cũng có giá bán thấp nhất là 18.080 VND/AUD.

Ngân hàng

Tỷ giá AUD hôm nay

Tỷ giá AUD hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

17.464,91

17.641,32

18.194,39

17.425,14

17.601,16

18.152,96

Agribank

17.547

17.618

18.164

17.531

17.602

18.148

Techcombank

17.387

17.647

18.249

17.397

17.657

18.259

Vietinbank

17.630

17.760

18.230

17.680

17.810

18.280

BIDV

17.540

17.646

18.155

17.572

17.678

18.185

NCB

17.591

17.681

18.182

17.623

17.713

18.216

Eximbank

17.708

17.761

18.080

17.667

17.761

18.080

Sacombank

17.689

17.789

18.293

17.732

17.832

18.336

Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay

Tỷ giá bảng Anh (GBP) ở 8 ngân hàng trong nước hôm nay, ở cả hai chiều mua vào và bán ra cùng tăng giá so với hôm qua.

Ngân hàng Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 31.457 VND/GBP. Trong khi đó Agribank có giá bán ra thấp nhất là 31.957 VND/GBP.

Ngân hàng

Tỷ giá GBP hôm nay

Tỷ giá GBP hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

30.881,29

31.193,22

32.171,14

30.717,19

31.027,46

32.000,19

Agribank

31.204

31.392

31.957

31.063

31.251

31.816

Techcombank

30.995

31.274

32.176

30.874

31.151

32.056

Vietinbank

31.252

31.302

32.262

31.181

31.231

32.191

BIDV

31.001

31.188

32.076

30.902

31.088

31.974

NCB

31.227

31.347

32.060

31.123

31.243

31.963

Eximbank

31.334

31.428

31.961

31.167

31.302

31.833

Sacombank

31.457

31.557

31.969

31.368

31.468

31.875

Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tại 6 ngân hàng thương mại Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 4 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng không mua vào tiền mặt. Ở chiều bán ra có 5 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá.

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) có giá mua vào won Hàn Quốc cao nhất là 19,41 VND/KRW. Trong khi đó BIDV có giá bán won thấp nhất là 21,91 VND/KRW.

Ngân hàng

Tỷ giá KRW hôm nay

Tỷ giá KRW hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

18,12

20,14

22,07

18,14

20,16

22,09

Agribank

0

19,95

22,00

0

20,01

22,07

Techcombank

0

0

24,00

0

0

24,00

Vietinbank

19,16

19,96

22,76

19,18

19,98

22,78

BIDV

18,77

20,73

21,91

18,84

20,81

21,98

NCB

19,41

20,01

22,16

19,47

20,07

22,22

Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 5 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào nhân dân tệ, tăng giá so với hôm qua. Tại chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua.

Tỷ giá Vietcombank chiều mua vào nhân dân tệ (CNY) là 3.500 VND/CNY. Bán ra nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là VietinBank với giá 3.603 VND/CNY.

Ngân hàng

Tỷ giá CNY hôm nay

Tỷ giá CNY hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

3.500,00

3.535,36

3.646,74

3.496,27

3.531,58

3.642,85

Techcombank

0

3.510

3.643

0

3.508

3.640

Vietinbank

0

3.528

3.603

0

3.531

3.606

BIDV

0

3.519

3.624

0

3.517

3.621

Eximbank

0

3.521

3.627

0

3.521

3.627

Ngoài ra, còn một số loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày tại Vietcombank như:

Tỷ giá USD giao dịch mua vào và bán ra: 22.955 – 23.165 VND/USD.

Tỷ giá euro (EUR) giao dịch mua vào và bán ra: 27.238,09 – 28.661,04 VND/EUR

Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch mua vào và bán ra: 17.014,75 – 17.725,42 VND/SGD.

Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch mua vào và bán ra: 17.464,91 – 18.194,39 VND/CAD.

Tỷ giá baht Thái Lan (THB) giao dịch mua vào và bán ra: 681,30 – 785,44 VND/THB.

Tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.

• VietnamBiz

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM