VPBank báo lãi trước thuế hơn 13.000 tỷ đồng trong năm 2020

Trong năm 2020, lợi nhuận trước thuế của VPBank tiếp tục duy trì ở mức cao đạt hơn 13.000 tỷ đồng, tăng trưởng 26,1% so với năm 2019, tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,9%.

VPBank báo lãi trước thuế hơn 13.000 tỷ đồng trong năm 2020 - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Ảnh: VPBank).

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – Mã: VPB) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2020 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 13.000 tỷ đồng, vượt 27,5% kế hoạch đề ra đầu năm, tăng trưởng 26,1% so với năm 2019.

Trong đó, lợi nhuận tại ngân hàng riêng lẻ đóng góp tới 71% vào lợi nhuận hợp nhất. Tại ngân hàng mẹ, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) lần lượt đạt mức 24,6% và 2,2%.

Doanh thu (TOI) hợp nhất cả năm 2020 của VPBank đạt hơn 39 nghìn tỷ, tăng trưởng 7,4%; trong đó riêng ngân hàng mẹ đạt gần 21.000 tỷ đồng, tăng trưởng 18,6%.

Đáng chú ý, thu nhập ngoài lãi (bao gồm thu nhập từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối, chứng khoán) tiếp tục là động lực tăng trưởng doanh thu của ngân hàng mẹ khi tăng trưởng cả năm 2020 đạt 27%. Tỷ trọng thu nhập ngoài lãi/tổng thu nhập hoạt động theo đó tăng lên từ 19% của năm 2019 lên 21%.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản VPBank đạt hơn 419.000 tỷ đồng, tăng trưởng 11,1% so với cuối năm 2019. Tổng dư nợ cho vay khách hàng hợp nhất đạt hơn 320.000 tỷ đồng, tăng trưởng 19%; trong đó ngân hàng riêng lẻ tăng 21,8%. 

Tổng huy động khách hàng và phát hành giấy tờ có giá hợp nhất đạt hơn 296.000 tỷ đồng, tăng trưởng 9,1% so với cùng kỳ 2019. Tỷ lệ cho vay so với huy động (LDR) tại ngân hàng riêng lẻ được cân đối ở 73,1%, thấp hơn so với giới hạn 85% NHNN quy định. 

Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn được kiểm soát ở mức 28,4%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ngân hàng hợp nhất đạt trên 11% theo tiêu chuẩn Basel II.

Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của ngân hàng mẹ tiếp tục cải thiện và duy trì ở mức 15% trong cả năm 2020 so với mức 13% cuối 2019.

Nợ xấu trong năm 2020 được duy trì ở mức dưới 3%, đạt 2,9% tại cuối năm 2020; trong đó tại ngân hàng riêng lẻ lần đầu tiên nợ xấu xuống dưới 2%.

Trong năm 2020 trước bối cảnh COVID-19, ngân hàng đã hạ lãi suất cho gần 110.000 khách hàng với tổng dư nợ gần 52.000 tỷ đồng, trong đó mức lãi suất hỗ trợ giảm từ 0,05% tới 4,7%.

• VietnamBiz

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM